Monoteizm

note /search

Wykład - Laktancjusz

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1708

. Jedynym lekarstwem na to zło jest przyjęcie monoteizmu w wydaniu chrześcijańskim. Wraz z Laktancjuszem...

Wykład - Dawid Hume

  • Uniwersytet Warszawski
  • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

i teorie pierwotnego monoteizmu. Religie politeistyczne powstały w wyniku strachu, jaki ludzie odczuwali...

Pluralizm

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

. Teizm - obok deizmu - stanowi jedną z odmian monoteizmu. Pojęcie teizmu zostało spopularyzowane w XVII...

Wykład - Herbert Spencer

  • Uniwersytet Warszawski
  • Religiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

doświadczalnych ziemskich wzorców. Zaistnienie monoteizmu jako kolejnej - po poli- -fazy religijnej. Poszczególne...

Wykład - Ewolucjonizm

  • Uniwersytet Warszawski
  • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

i balwochwalstwo - polidemonizm - dualizm - politeizm hierarchiczny - monolatria i panteizm - monoteizm wlasciwy H...