Dewiant

note /search

Teoria kultur i subkultur

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1946

tych, którzy potępiają to zachowanie Odwołanie do wyższych racji - wyższych nie obiektywnie, ale dla dewianta. Teorie...

Praca socjalna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3696

mechanizmy kreowania dewiacji i dewiantów mają charakter uniwersalny. Kitsuse i Cicourel: postulaty...

Dewiacja - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1400

reakcję wśród społeczeństwa: poznanie reguł i zasad panujących w danym społeczeństwie. Dewiantem...