Reakcja na dewiacje - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcja na dewiacje - ćwiczenia - strona 1 Reakcja na dewiacje - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA
10.04.2013
KONTROLA SPOŁECZNA JAKO REAKCJA NA DEWIACJĘ - POSTAWY WOBEC PRAWA, RODZAJE NORM SPOŁECZNYCH, PLURALIZM PRAWNY (ROZDZIAŁ VII)
DEWIACJA
Zachowania, które nie są zgodne ze standardami normatywnymi, składającymi się na wspólnotową, podzielaną wizję ładu. Jednak tu nasuwa się kontrowersyjne pytanie: czy istnieje dewiacja pozytywna? (np. to, co robiła Matka Teresa). Jak przebiega margines tolerancji, który zależy od pozycji jednostki. Kto określa normy, co będzie dewiacją, a co nie?
DEWIACJA JAKO ZAINTERESOWANIE SOCJOLOGII: (2 nurty):
System wzorów i norm jest traktowany jako obiektywna, zewnętrzna w stosunku do jednostek rzeczywistość
Perspektywa oglądu świata społecznego nie jako obiektywnie danego, lecz jako bezustannie tworzonego i przekształcanego w procesach interakcji
Dewiantem jest nie tylko osoba łamiąca normy, ale też karzeł, homoseksualista, chory psychicznie, ekscentryk, bohater, człowiek niepełnosprawny, itd.
KONFORMIZM - aprobowanie wartości uznawanych w danej zbiorowości i stosowanie się do obowiązujących wzorów zachowań.
INNOWACJA - aprobowanie wartości przy jednoczesnym niestosowaniu się do uznawanych wzorów zachowań
RYTUALIZM - nieaprobowanie uznawanego w społeczności systemu wartości ale stosowaniu się do obowiązujących wzorów zachowań
BUNT I UCIECZKA - dwie postacie, czynna i bierna w jakich występuje takie samo całkowite odrzucenie zarówno obowiązującego systemu wartości jak i wzorów zachowań
DEWIACJA JAKO REZULTAT TRANSMISJI KULTURY DEWIACYJNEJ - związane z występowaniem subkultur dewiacyjnych. - nowe pokolenia, które wyrastają w kręgu takiej subkultury podlegają negatywnej socjalizacji. Nabywają specyficzne, niekiedy niełatwe umiejętności - np. kieszonkowca
TEORIA NAZNACZANIA - dewiantem staje się ten, kto przez otoczenie społeczne zostanie za takiego uznany
DEWIACJA PIERWOTNA - bez złej woli zdarzenie zachowania niezgodnie z regułami
KARIERA DEWIACYJNA - po uznaniu za naznaczonego, dewiant nadal tak się zachowuje ROLA DEWIACJI W ZBIOROWOŚCI:
DYSFUNKCJA - negatywne skutki dewiacji i te, które utrudniają funkcjonowanie zbiorowości i mają szkodliwe następstwa dla systemu społecznego
POZYTYWNE FUNKCJE DEWIACJI:
Pozwala wyjaśnić sens norm
Pomaga określić tożsamość grupy i wyznaczyć jej granice
Wpływają na spójność grupy
Wentyl bezpieczeństwa dla niezadowolenia społecznego


(…)

… NA DEWIACJĘ
FORMY KONTROLI - samopomoc, rzecz dziejąca się między dwoma stronami, między trzema stronami (trzecia strona jest pośrednikiem)
STYLE KONTROLI:
Penelizacyjny - koncentruje uwagę na samym czynie Kompensacyjny - koncentruje uwagę na jego konsekwencjach
Rozjemczy - koncentruje uwagę na relacjach między krzywdzicielem a pokrzywdzonym
Terapeutyczny - koncentruje uwagę na osobie sprawcy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz