Praca socjalna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca socjalna - strona 1

Fragment notatki:A ponadto postulaty: teoretyczne i dyrektywy metodologiczne Kitsuse'a i Cicourel'a.

PRACA SOCJALNA
Symboliczny interakcjonizm wywodzi się z chicagowskiej szkoły socjologii i psychologii społecznej. Zapoczątkowały go prace Cooleya, Thomasa, Znanieckiego, Deweya.
Obecnie największy wpływ wywrł na niego dorobek Meada(twórca teorii tworzenia się jaźni).
Generalnie rzecz biorąc, wpływ symbolicznego interakcjonizmu na kierunek reakcji społecznej wyrażał się w przyjęciu następujących założeń:
ład, porządek społeczny jest wynikiem chwiejnej równowagi między dążeniami i wartościami poszczególnych grup
dewiacja jest procesem, nie zaś stanem
konformizm i dewiacje są symbolami tworzonymi w procesie konstruowania rzeczywistości, nie zaś stanami, którym można by przypisac różnice obiektywne.
kontrola społeczna stanowi zmienną niezależną w procesie tworzenia dewiacji
dewiacja ma charakter relatywny a nie absolutny
mechanizmy kreowania dewiacji i dewiantów mają charakter uniwersalny.
Kitsuse i Cicourel: postulaty teoretyczne i dyrektywy metodologiczne
Swoje teoretyczne, a zarazem metodologiczne credo Kitsuse i Cicourel sformuowali następująco: „ naszym głównym celem jest wyjaśnienie różnic we współczynnikach zarejestrowanych zachowań dewiacyjnych. Dewiacyjnych tak sformułowanym zadaniu badawczym nie chodzi o czynniki motywacyjne, które doprowadzają jednostke do zachowańokreślanych przez socjologów jako `dewiacyjne'. To raczej treść i definicje zachowań uznaje się za problematyczne, a zainteresowania badawcze przenoszą się z rodzajów zachowania na `reakcje społeczne', które powodują, że różnorodne rodzaje zachowań określa się jako dewiacyjne”
Podali oni zatem w wątpliwości istnienie zależności, między faktycznym poziomem dewiacji a jej odzwierciedleniem w statystykach. Ich zdaniem dewiacja istnieje tylko w takiej mierze, w jakiej spotyka się z reakcją społeczną. Zaproponowali, by określenie „ zachowanie dewiacyjne”zarezerwować dla takich zachowań, które „…są urzędowo definiowane i traktowane jako dziwne, anormalne, kradzieże, przestępstwa itp. Przez przedstawicieli instytucji tworzących rejestry dewiacji.
Badania ofiar przestępstw - badania witymizacyjne
Koncepcja Eriksona
Osią zainteresowania Eriksona była rola dewiacji w utrzymaniu ładu społecznego i wyznaczaniu tożsamości kulturowej grup.
Erikson, który pozostawał pod wyraźnym wpływem francuskiego myśliciela- Emile Durkheima, zajmował się odwrotną, więc pozytywną stroną zjawisk określanych jako patologia społeczna.
Analiza roli dewiacji w wyznaczaniu przestrzeni kulturowej społeczności doprowadziła Eriksona do wniosku: „Zachowania dewiacyjne nie są zwykłą usterką w mechanizmie działania społeczeństwa, lecz w kontrolowanych rozmiarach mogą stanowić istotny warunek utrzymania stabilności życia społecznego, określaja specyficzny charakter jego wewnętrznej struktury i stanowia ramy odniesienia, w obrębie których członkowie grupy rozwijają poczucie swej tożsamości kulturowej”


(…)

… - menstruacja grzebie szanse kobiety na stanie się mężczyzną.
O+ lustro Wezery z podstawką
o-> tarcza aresa z włócznią
1913-1916 Charles Going - wymyślił że pewne cechy są dziedziczne u przestępców. Krytycy zaprzeczyli. „niedaleko pada jabłko od jabłoni”
współczynnik korelacji (-1,+1) - im bliżej -1 tym więcej zależności.
Lata 60-te
Chromosomy 23
Xy - mężczyźni
Xx - kobiety
U przestępców zdarzały się często Xyy u mężczyzn
Xxx u kobiet
Dodatkowy chromosom powoduje obniżenie poziomu inteligencji (poniżej 70/80 IQ)
Jacobs, Price, Whatmore prowadzili badania czy ten trzeci chromosom wpływa na zachowanie
Do 32 tygodnia każdy płód jest żeński.
Mężczyźni otrzymują dwie duże dawki testosteronu w życiu. Pierwszą w okresie płodowym, drugą podczas okresu dojrzewania.
Serotonina - neuroprzekaźnik Badania wykazały że przy niskim poziomie serotoniny wzrasta agresja.
Obniżyć serotoninę może alkohol albo menstruacja.
Prozac podnosi poziom serotoniny.
Wykazano że przy dewiacjach seksualnych następuje uszkodzenie prawej półkuli mózgowej. Jeżeli biologia przysłania wychowanie i kulturę wtedy człowiek ma problemy.
Socjobiologia (1975)
Wilson - publicystyka
- genetyka (Hamilton) - badania na owadach (haploidalne „n…
… mieszkaniowy
- brak rozrywek
- brak wystarczającej liczby urządzeń komunalnych
- brak odpowiedniej pracy
- czystość, estetyka
- brak dostępu do żywności
- brak możliwości kształcenia
- komunikacja miejska
1977 r. Sztumski:
- patologia społeczna
- alkoholizm
- dehumanizacja więzień
- czyn karalny nieletnich - brak mieszkań
- bezrobocie
- przesądy rasowe
1985 r. Nowak:
- wysokie aspiracje materialne
- adaptacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz