Teoria kultur i subkultur

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria kultur i subkultur - strona 1

Fragment notatki:


Teoria kultur i subkultur - Albert Cohen Delinquent boys - rozżaleni swoją niską pozycją społeczną uznając wartości kultury dominującej, tworzą wobec niej alternatywne systemy kultury - subkultury - najważniejsze cechy: Negatywistyczne nastawienie
Hedonizm - dążenie do przyjemności
Zmienność aktywności - w zależności od sytuacji różne rodzaje przestępczości
Grupowa autonomia - najważniejszą wartością jest lojalność wobec grupy
David Matza - Teoria neutralizacji norm Wybór kariery przestępczej przez jednostkę zakłada jednak jakąś wolną wolę -
Na początku - poczucie bezradności i wykorzenienia, stan zawieszenia (drift - dryfowanie) powodują utratę kontroli nad własnym zachowaniem, w zależności od otoczenia - może, ale nie musi, nastąpić wejście na ścieżkę kariery przestępczej
Kariera dewiacyjna nie jest nieodwracalna.
Dewiacja = nie kryjemy się z wartościami nieoficjalnymi
Szczególnie młodzi ludzie należący do subkultur - nie odróżniają, nie mają granicy między sferą prywatną a ogólną
Techniki neutralizacji: Kwestionowanie odpowiedzialności - rozerwanie związku między jednostką i jej czynem; pomniejszanie wagi czynu
Kwestionowanie szkody - rozerwanie związku między czynem i jego konsekwencjami, „nie zajebałam samochodu tylko sobie pożyczyłam”
Kwestionowanie ofiary - minimalizacja lub nawet zanegowanie istnienia ofiary; przyszła w mini więc kusiła
Potępianie potępiających - przesunięcie uwagi z zachowania dewiacyjnego na motywy i zachowania tych, którzy potępiają to zachowanie
Odwołanie do wyższych racji - wyższych nie obiektywnie, ale dla dewianta.
Teorie kontroli społecznej Koncentrują się na charakterze więzi jednostki z jej najbliższym otoczeniem. Wychodzą z założenia, że dewiacja jest funkcją niedostatecznej kontroli społecznej ( wewnętrznej i zewnętrznej, formalnej i nieformalnej) w ramach społeczności lokalnej. Wszyscy są potencjalnymi przestępcami, ważą zyski i straty, postępują dewiacyjne gdy im się to opłaca.
Travis Hirshi - teoria kontroli (Couses of Deliquency)- dyspozycyjna teoria Sytuacyjna teoria kontroli (teoria stłuczonej szyby - zimbardo - im bardziej zaniedbana okolica tym bardziej jesteśmy skłonni angażować się w czyny dewiacyjne)
Stopnie przywiązania do wspólnoty, można je utożsamiać z procesem socjalizacji w społeczności lokalnej:
Attachment - przywiązanie; uczenie od młodości podzielania wartości i norm danej wspólnoty
Zaangażowanie we wspólnotę - commitment - zaangażować czas i wysiłek jednostki w działanie na rzecz wspólnoty, budowanie pozycji danej jednostki we wspólnocie - każdy akt dewiacyjny przekreśli naszą pozycję, czyli zmarnuje nasz czas i wysiłek


(…)


Teoria kultur i subkultur - Albert Cohen
Delinquent boys - rozżaleni swoją niską pozycją społeczną uznając wartości kultury dominującej, tworzą wobec niej alternatywne systemy kultury - subkultury - najważniejsze cechy: Negatywistyczne nastawienie
Hedonizm - dążenie do przyjemności
Zmienność aktywności - w zależności od sytuacji różne rodzaje przestępczości
Grupowa autonomia - najważniejszą…
… instytucji - utrata zdolności do aktywnego, samodzielnego działania. M.in. ta koncepcja - podstawą odejścia od kar izolacyjnych w resocjalizacji - w zamian resocjalizacja w środowisku otwartym.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz