Socjologia organizacji - strona 2

note /search

Wykład 4 - spójność grupy (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1414

WY 4 Spójność grupy - stopień w jakim stopniu członkowie grupy są ze sobą związani i odczuwają motywację dopozostania w grupie. Wydajność a spójność grupy. SPÓJNOŚĆ Duża Mała ZGODNOŚĆ CELÓW GRUPY I ORGANIZACJI Duża Silny zwrost wydajności Umiarkowany wzrost wyd. Mała Spadek wyd. Brak wpł...

Wykład 5- integracja społeczna i komunikacja - wykład (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

WY 5 PROCES INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Myślenie grupowe - sytuacja, w której członkom grupy zależy bardziej na jednomyślności niż na realistycznej ocenie wariantów alternatywnych oraz na otwartym wyrażaniu poglądów. Przejawy grupowego myślenia: - odpieranie każdego sprzeciwu przez członków grupy wobe...

Wykład 6 - Komunikacja i zmiany w organizacji, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

WY 6 Komunikacja niewerbalna - komunikacja ludzi przy użyciu innych środków niż mowa. - włącza się do niej przedewszystkim mowę ciała, gesty, ubiór, zachowanie. Typy ekspresj...

Socjologia organizacji - wykład 7 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

WY 7 Cd. Zmian W etepie pierwszym procesu zmiany następuje zerwanie z ustaonymi schematami postępowania wypracowanymi w org. Bodziec do przeprowadzania zmian może pochodzić z samej organizacji lub z jej otoczenia. Obowiązująca sytuacja nie spełnia określonych wymagań, dlatego też podejmuje się dec...

Wykład 8 - konflikty (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

WY 8 -Zmiany Cd, konflikty Dodatkowe źródła oporu wobec zmian: Brak zrozumienia istoty zmiany Pomijanie postaw, przekonań pracowników Proponowanie rozwiązań, które nie zyskują akceptacji pracowników Zbyt wysokie koszty osobiste, które nie musza zostać zaakceptowane Brak wiary w realność zmian ...

Wykład 9 - negocjacje (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

WY 9 - negocjacje Negocjacje - rozmowa dwóch stron [osób, instytucji itd.] która ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem negocjacji. - sekwencja wzajemnych posunięć, przez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktów int...

Wykład 1- socjologia organizacji, wprowadzenie, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1323

WY1 SOCJOLOGIA OGÓLNIE - nauka o zbiorowościach ludzkich, badająca zjawiska i procesy tworzeni się różnych form życia zbiorowego ludzi, ich struktury, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wzjamenie oddziaływanie ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, oraz zmi...