Wykład 1- socjologia organizacji, wprowadzenie, (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1- socjologia organizacji, wprowadzenie, (sem II) - strona 1 Wykład 1- socjologia organizacji, wprowadzenie, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

WY1
SOCJOLOGIA OGÓLNIE - nauka o zbiorowościach ludzkich, badająca zjawiska i procesy tworzeni się różnych form życia zbiorowego ludzi, ich struktury, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wzjamenie oddziaływanie ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, oraz zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.
SOCJOLOGIA ORGANIZACJI /socjologia struktur, procesów i ról organizacyjnych/
- praktyczne zastosowanie socjologii w celu wyjaśnienia, opisania i przewidywania prawidłowości zachowań ludzi w organizacji
-pomaga zrozumieć złożoność życia organizacyjnego, ustanwia porządek orientujący energię ludzką na realizację określonyh zadań społecznych.
-wszelka form zbiorowych działań, podejmowanych w celu realizacji wspólnego celu.
Atrybuty organizacji: Celowy, planowy, programowy i świadomy charakter instytucji związanej z organizacją
Wewnętrzny układ, ład i porządek organizacji; struktura organizacyjna; podstawowymi elementami są pozycje i role grup społecznych.
Wartości, normy, zasady i kodeksy regulujące zachowania członków orgnizacji w procesach wstępowań, uczestnictwa i wychodzenia z organizacji.
Relatywne wyodrębnienie organizacji jako określonrgo podsystemu z otoczenia, przejawiające się w identyfikacji członków z organizacji i w oficjalnych `granicach' między organizacją a otoczeniem.
Organizacja to w ujęciu socjologicznym zbiorowość wyodrębniona z otoczenia, charakteryzująca się przewagą formalnie uporządkowanych stosunków wewnętrznych, które realizują cele i utrzymuje równowagę wewnętrzną. Za pomocą środków społecznych regulujących zachowania uczestników organizacyjnych, które wyznaczają obszar pełnionych ról.
Badania nad organizacją i zachowaniem w niej uczestników opierających się analizie współzależności następujących grup zmiennych:
- struktur i funkcjonowania organizacji
- interakcje i skład grupy
- osobowość i zachowanie uczestników w orgaizacji.
Cechy organizacji jako systemu:
- otwartość, celowość, złożoność
- ustrukturyzowanie, homeostatyczność
- adaptacyjność, spójność
-o strukturze hierarchicznej
-występuje efekt synergii
-wbudowane mechanizmy samoregulujące
Cel organizacji - określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły porządany stan lub rezultat działania organizacji możliwy do osiągnięcia w terminie [okresie] mieszczącym się w przedziale czasu objętym wieloletnim lub króktookresowym planem działania.
Cechy celów organizacji: - jest ich wiele
- są elastyczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz