Organizacja socjologii

Nasza ocena:

4
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja socjologii - strona 1

Fragment notatki:
...Socjologia to nauka o społeczeństwie. Jest to wiec nauka społeczna i humanistyczna,
a w związku z tym zajmuje się człowiekiem jako istotą społeczną. Socjologia nie jest również nauką precyzyjną, ze względu na trzy główne przyczyny:
1) jest to nauka stosunkowo młoda (powstała w XIX w.);
2) jej przedmiotem jej zmienność ludzkich zachowań;
3) wg wielu ludzi, socjologia bada rzeczy oczywiste....


...Wspólnoty Zrzeszenia
powstają w sposób spontaniczny powstają w sposób refleksyjny są skupione przestrzennie nie wymagają skupienia przestrzennego, są rozproszone mają ogólnie określone cele istnienia cele są mniej lub bardziej ściśle określone dominują więzi osobiste oparte na bezpośrednich kontaktach na ogół ograniczona jest liczba bezpośrednich kontaktów stosunek członków do
wspólnoty ma charakter uczuciowy stosunek członków do zrzeszenia ma na ogół charakter racjonalny stanowią pierwotne środowisko społeczne, w którym dokonuje się proces socjalizacji stanowią element otoczenia społecznego – nie wpływają już tak na proces socjalizacji....


...Role społeczne w organizacji
• przywódcy organizacyjni – sprawują władzę nad całą organizacją
• kierownicy – prowadzą podwładnych do celów wyznaczanych przez przywódców.
Są odpowiedzialni za funkcjonowanie pewnej jednostki organizacyjnej – mają więc władzę cząstkową.
Źródła władzy przywódcy:
Max Weber wyróżniał trzy rodzaje władzy:
– tradycjonalną – gdzie źródłem jest tradycja
– charyzmatyczną – gdzie źródłem jest charyzma przywódcy
– legalną – gdzie źródłem są normy prawne
Rozwijając podejście Webera można stwierdzić, iż uprawomocnienie władzy może być oparte o...

Socjologia to nauka o społeczeństwie. Jest to wiec nauka społeczna i humanistyczna, a w związku z tym zajmuje się człowiekiem jako istotą społeczną. Socjologia nie jest również nauką precyzyjną, ze względu na trzy główne przyczyny:
1) jest to nauka stosunkowo młoda (powstała w XIX w.);
2) jej przedmiotem jej zmienność ludzkich zachowań;
3) wg wielu ludzi, socjologia bada rzeczy oczywiste.
Do prowadzenia badań socjologicznych potrzebna jest natomiast tzw. wyobraźnia socjologiczna.
Socjologia narodziła się w okresie upadku feudalizmu oraz rozwoju filozofii oświecenia i nauki. Przełomową datą był także rok 1789 - wybuch Rewolucji Francuskiej.
Prekursorzy socjologii:
1) Jan Baptysta Vico - w 1724 r. wydał „Naukę nową”. Podkreślił wspólne rzeczy na całym
świecie - religie, uroczyste zawieranie małżeństw, uroczyste chowanie zmarłych.
2) Saint Simon - żył w drugiej połowie XVIII w. i początkiem XIX w. Uważał, że rewolucja
francuska przynosiła samo zło - szał wolności i równości. Wyodrębnił nową naukę - fizjologię społeczną. jest nazywany "Janem Chrzcicielem socjologii".
3) August Comte - żył w pierwszej połowie XIX w., przez 8 lat był sekretarzem Saint Simona.
Comte jest uważany za twórcę socjologii. Jego trzy główne zasługi:
a) nadał tej dyscyplinie nazwę,
b) określił przedmiot socjologii; twierdził, że w hierarchii następną nauką po socjologii będzie
etyka. jest też twórcą teorii statyki i dynamiki społecznej.
c) zaproponował metody badawcze socjologii:
- obserwacja
- eksperyment
− metoda porównawcza,
− metoda historyczna
Kierunek Comte'a określa się pozytywizmem.
Kolejnym kierunkiem był ewolucjonizm, a jego najważniejszym reprezentantem był Herbert
Spencer. Stwierdził on, że społeczeństwo jest podobne do organizmu żywego.
Trzeci kierunek w historii myśli socjologicznej był psychologizm i przypadł on na drugą połowę

(…)

… formalny - wynikający z miejsca zajmowanego w strukturze organizacyjnej,
- autorytet nieformalny - może być pochodną charyzmy, wiedzy czy umiejętności, nie zajmuje więc miejsca w strukturze organizacyjnej; decydujący jest autorytet
Teorie przywództwa:
1) teoria cech psychicznych - „przywódcą trzeba się urodzić”. Cechy te to:
• cechy psychiczne: ambicja, dążenie do władzy, nastawienie na osiąganie sukcesu, wiara
w siebie, odwaga, inteligencja, odporność na stres
• umiejętności społeczne: kreatywność, szybkość podejmowania decyzji, dobra pamięć,
umiejętność kooperacji z innymi ludźmi, zdolności komunikacyjne
• kontekst społeczny dotyczący przechodzenia socjalizacji przywódcy, wartości etyczne,
umiejętność nakreślenia wizji rozwoju organizacji, a nawet atrakcyjność fizyczna, wiek
czy płeć
2) koncepcja…
… swoich badań (zasada Wertfreiheit);
b) zasada konstruowania typów idealnych (konstruować wzorce - typy idealne - od których kreuje się rzeczywistość, a także ją badać)
c) Weber wyodrębnił także typy idealne panowania:
- tradycjonalne - zgodne z tradfycją (np. monarchia angielska)
- charyzmatyczne - podstawą jest charyzma, czyli nadzwyczajne zdolności przywódcy
- racjonalne (legalne) - oparte…
…,
w tym i w społeczeństwie)
- szczegółową (empiryczną) - prowadzi się w niej tzw. badania terenowe, np. socjologia
prawa, socjologia wsi, medycyny, transportu, polityki, wiedzy, gospodarki, moralności, itd.
Socjologia organizacji
Organizacjami zajmuje się także prakseologia, nauki o zarządzaniu, psychologia pracy.
Pojęcie "organizacja":
1) w znaczeniu przedmiotowym (rzeczowym) - jest to taka całość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz