Socjologia - podstawy - Dynamika społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5523
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - podstawy - Dynamika społeczna - strona 1 Socjologia - podstawy - Dynamika społeczna - strona 2 Socjologia - podstawy - Dynamika społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Socjologia jako dyscyplina nauki Więzi społeczne Grupy Społeczne Socjologiczna wizja kultury   Człowiek funkcjonuje w następujących obszarach: Ekonomia,kultura,polityka  Socjologia jako dyscyplina naukowa  Początek to XIX wiek Tematem socjologii jest człowiek żyjący w grupie. Bada ona procesy i zjawiska społeczne. Platon i Arystoteles- dwóch filozofów poruszających problemy socjologii już w starożytności, także Sokrates. Początki socjologii to czasy starożytne, choć niebyła ówcześnie wyodrębniona jako konkretny typ wiedzy.  Socjologia jako nauka powstaje w XIX w, twórcą nazwy był August Comte ( Komt) był projektodawcą socjologii. Ustrój feudalny, uświęcony tradycjom, autorytarnym władcom ograniczał  rozwój człowieka w grupie. Ten porządek społeczny wg Conte powodował zacofanie. Galileusz, Kopernik zapoczątkowali rozwój wiedzy. Wielcy intelektualiści, ludzie wrażliwi na sytuacje społeczne zauważyli przepaść pomiędzy ludźmi w różnych grupach społecznych. Rozpoczęła się realizacja idei wolności, równości i braterstwa.  Poprzez naukowe rozpoznanie natury społeczeństwa, będzie można podnosić poziom moralny, świadomość człowieka, jego rozwój społeczny. Rewolucja francuska wpłynęła na świadomość ludzi. Conte - pomysłodawca socjologii, chciał wprowadzić nowy porządek społeczny, Działy socjologii wg Conte 
  dynamika społeczna   statyka społeczna 
 Dynamika społeczna zajmuje się przemianami społecznymi Statyka społeczna- nauka o strukturze społecznej, budowie społecznej ( nauka o ładzie, porządku społecznym)  Conte uważał że wiedza o społeczeństwie wpłynie na ludzi rządzonych ludźmi. Conte samej socjologii nie uprawiał, był pomysłodawcą. Rewolucja francuska wprowadziła wielki zamęt, chaos. Conte próbował na to reagować. Szukał po omacku pewnych form życia, które zapewnią pewną harmonię.  Przez XIXw życie zaczyna się racjonalizować. Rozwój nauki, dynamiczny rozwój, rewolucja naukowa, rozwój matematyki, fizyki, chemii, biologii, matematyki stosowanej wygenerowało zjawisko stosowania osiągnięć w praktyce, czyli rozwój technologii, mechaniki, co wpływa na rozwój gospodarki. Rozwój nauk - rozwój techniki - rozwój przemysłu-  rozwój gospodarczy krajów Pojawia się nowa grupa ludzi- robotnicy; pojawia się zjawisko migracji z małych ośrodków wiejskich do dużych aglomeracji. W dużych miastach pojawia się zjawisko anonimowości życia. Pojawia się przemysł, pojawiają się duże miasta, ludzie pracują po wiele godzin, pojawia się zjawisko wykorzystywania, poczucie krzywdy. Pod koniec XIX wieku zaczyna się uprawiać socjologię by zrozumieć społeczeństwo. 

(…)

…, które tworzą dzieci
 wtórne – ( socjalizacja wtórna)
grupy odniesienia- trwają jakiś czas są swoistym układem odniesienia do
własnych zachowań, czerpanie wartości, wzorców zachowań z innych grupsytuacja niezręczna, trzeba mięć wyczucie sytuacji, negatywne i pozytywne
wzorce działania, źródłem wartości norm i sposobów zachowania.
LISTA WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ROBERTA MERTONA
 Wyrazistość definicji członkostwa…
…:
 socjologia pozytywistyczna
socjologia humanistyczna
Socjologia pozytywistyczna- cechy:
-stawianie celów pragmatycznych , dążono do uzyskania wiedzy która pomoże
zoorganizować nowe społeczeństwo
-wzorowanie się na naukach szczegółowych (przyrodniczych) w pojmowaniu
przedmiotu i metodzie uprawiania socjologii
-pojmowaniu społeczeństwa jako organizmu
-eliminowaniu wartościowania ( w sensie moralnym)
-nie próbuje się uchwycać istoty zjawisk, opisuje się to co jest, opisuje się pewne
tendencje
-aspekt prometejski uprawiania socjologii, wprowadzanie ładu i porządku
Model socjologii humanistycznej- cechy
-społeczeństwo to nie organizm, brak wzorów na naukach szczegółowych
-struktura społeczna jest czymś co rozwija się spontanicznie w sposób
nieprzewidywalny
-zjawiska i procesy społeczne są wzajemnym…
… na nas napiera i kształtuje z drugiej strony mamy swoje
indywidualne cechy charakteru.
Teoria Współczesna Emila Durkleim
Cechy indywidualne (ciało egoizm, instynkt,profanum)
Społeczeństwo (świadomość, kształtowanie postaw altruistycznych, sacrum)
To co w jednostce instynktowne to jest coś indywidualnego, a to co kształtowane
przez społeczeństwo to postawa altruistyczna.
Metoda Parsons
Socjalizacja to stopniowe…
…- uświadamia ludziom potrzebę przystosowania się do określonych
reguł, sposób ocenia jednostki panowania nad sobą.
Formalne- są systemy prawne.
Nieformalne- plotki, sygnalizują, że zwróciliśmy na siebie uwagę w sensie
negatywnym, po plotce pojawia się perswazja.
Ośmieszenie świadczy, że zachowanie jest niewłaściwe,
Pogarda dla jakiegoś zachowania
Kontrola społeczna ma przeciwdziałać dewiacjom
PATOLOGIA…
…,
- systemy norm, które dostarczają szczególnych i ogólnych oczekiwań odnośnie
ludzkich zachowań w określonych sytuacjach
Element kultury: Zasoby wiedzy- umożliwiają nad odruchowo interpretować sens
sytuacji,
Kultury nie stanowią nigdy jednolitych tworów,
Poszczególne subkultury chcą narzucić innym subkulturom swoje symbole.
Etnocentryzm- paradoks, nieunikniony efekt uboczny zróżnicować kulturowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz