Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

note /search

Marketing bankowy - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3360

dr hab. Sławomir Smyczek. Notatka składa się z 25 skanów wykładów, które poruszają zagadnienia takie jak: rynek usług bankowych, sektor finansowy, charakterystyka rynku usług bankowych w Polsce, ewolucja marketingu w Polsce, specyfika marketingu bankowego, konsument i jego zachowania na rynku u...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie do tematyki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5453

...Model kapitału ludzkiego- odnoszący się do stereotypu człowieka uczącego się i dzielącego się wiedzą. (koniec XX w. do teraz) Zasady: 1. organizacja jest miejscem wymiany wiedzy i odpowiednie gospodarowanie wpływa na jej efektywność: od pozyskiwania pracowników o potrzebnych zasobach wiedz...

Socjologia - test - Efekt Hawthorne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Socjologia
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 10318

Test nie ma zaznaczonych poprawnych odpowiedzi. ...Efektem Hawthorne dotyczył eksperymentu: Wybierz odpowiedź a. przypisania ról w więzieniu b. ocenie cech osobowości na podstawie wyglądu c. zadawania cierpienia prądem elektrycznym d. obserwacji pracowników fabryki

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 6167

Zapasy są to nabyte w celu zbycia bądź przetworzenia lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe składniki majątku obrotowego. Składniki te powinny przynieść określone korzyści ekonomiczne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego. Do zapasów zaliczymy: m...

Podstawy mikroekonomii - materiały z ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Podstawy mikroekonomii
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3920

Mikroekonomia  mgr Tomasz Krawczyk  Podstawy mikroekonomii  Ekonomia- nauka zajmująca się badaniem procesu gospodarowania, rozważamy możliwości zagospodarowania zasobów. W ekonomi obowiązuje nas optymalizacja, ekonomia ma nam dostarczyć wiedzy o gospodarce.  Funkcje: Aplikacyjna (Ułatwia podejmowa...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 4158
Wyświetleń: 15673

  Makroekonomia dr Katarzyna Nagel    W jakim celu mierzymy całkowitą wielkośd produkcji w gospodarce?    Aby ocenid wzrost gospodarczy   Ocenid poziom życia ludzi w różnych krajach   Określid skutki oddziaływania polityki makroekonomicznej rządu   Opracowad zasady polityki gospodarczej w prz...

Analiza finansowa- wskaźniki zadłużenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3724

dr hab. Alfreda Zachorowska. Notatka składa się z 7 stron. ANALIZA FINANSOWA WYKAD POJĘCIE ANALIZY To metoda postępowania badawczego polegająca na dzieleniu danej całości na części, rozpatrywaniu każdej z nich z osobna w celu poznania i wyjaśnienia całości. Analiza strukturalna poznanie struktu...

Socjologia - podstawy - Dynamika społeczna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Socjologia
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5831

Socjologia jako dyscyplina nauki Więzi społeczne Grupy Społeczne Socjologiczna wizja kultury   Człowiek funkcjonuje w następujących obszarach: Ekonomia,kultura,polityka  Socjologia jako dyscyplina naukowa  Początek to XIX wiek Tematem socjologii jest człowiek żyjący w grupie. Bada ona procesy i zj...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - ćwiczenia mgr Bar...

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4760

Jakie działania bank ma obowiązek podejmować w ramach systemu zarządzania ryzykiem? W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na cel...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4263

1. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych UE Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego określa prawo bankowe. Tworzy ono ramy prawne dla świadczenia na rynkowych zasadach usług typu bankowego. Podstawowymi źródłami prawa bankowego są: -konstytucja RP -ustawy Szczegółow...