Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 1 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 2 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:1. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych UE
Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego określa prawo bankowe. Tworzy ono ramy prawne dla świadczenia na rynkowych zasadach usług typu bankowego. Podstawowymi źródłami prawa bankowego są:
-konstytucja RP
-ustawy
Szczegółowe postanowienia w kompetencjach poszczególnych banków.
W rozdz. X konstytucji RP z dnia 02.04.1997r. zatytułowanym „finanse publiczne” mieści się regulacja dotycząca NBP jako centralnego banku państwa. Do rangi normy konstytucyjnej podniesiono wyłączne prawo tego banku do emitowania pieniądza oraz ustalania i realizacji polityki pieniężnej.
Konstytucja ponadto ustala, iż organami NBP są –prezes, -Rada polityki Pieniężnej, -Zarząd.
Nie są, zatem problemem konstytucyjnym ani organizacja ani zasady działania systemu bankowego jako całość. Te regulacje znajdują się w ustawach. Podstawowe znaczenie mają dwie ustawy zawierające fundamentalne normy dla systemu bankowego. Są to ust. prawo bankowe oraz ust o Narodowym Banku polskim. Obydwie te regulacje z reguły przyjmowane są łącznie gdyż uzupełniają się wzajemnie.

1. Struktura podmiotowa.
Na koniec 2010 roku w sektorze bankowym w Polsce czynnych było 645 banków
i oddziałów instytucji kredytowych, w tej liczbie ponad 89% to podmioty sektora spółdzielczego, czyli banki spółdzielcze (576 jest ich czynnych), 49 banków komercyjnych, 20 oddziałów instytucji kredytowych.
W dłuższym horyzoncie czasu, lata 1993-2010, występuje tendencja spadku liczby podmiotów w sektorze bankowym. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce w latach 90 - tych XX wieku. O ile liczba banków w całym okresie 1993-2010 zmniejszyła się o 1115 podmiotów, to prawie 1000 ubyło właśnie w latach 90 – tych XX wieku.

Struktura podmiotowa.
Na koniec 2010 roku w sektorze bankowym w Polsce czynnych było 645 banków i oddziałów instytucji kredytowych, w tej liczbie ponad 89% to podmioty sektora spółdzielczego, czyli banki spółdzielcze (576 jest ich czynnych), 49 banków komercyjnych, 20 oddziałów instytucji kredytowych. W dłuższym horyzoncie czasu, lata 1993-2010, występuje tendencja spadku liczby podmiotów w sektorze bankowym. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce w latach 90 - tych XX wieku. O ile liczba banków w całym okresie 1993-2010 zmniejszyła się o 1115 podmiotów, to prawie 1000 ubyło właśnie w latach 90 - tych XX wieku. Liderami rynku bankowego w Polsce są Pekao BP SA, którego aktywa przekraczają sumę 150 mld złotych oraz bank PEKAO SA o aktywach powyżej 100 mld zł. Te dwa banki mają długą historię, pierwszy z nich został założony w 1919 r., a drugi w 1929 r. Kolejnymi bankami o średniej wielkości, których aktywa przekraczają kwotę 50 mld zł są: BRE BANK SA, ING SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Banki Spółdzielcze są zrzeszone obecnie w trzech strukturach tj. Bank Polskiej Spółdzielczości - struktura najliczniejsza, Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny. Wyjątek stanowi największy z banków spółdzielczych - Krakowski Bank Spółdzielczy, który funkcjonuje samodzielnie. Aktywa zaś banków spółdzielczych z reguły nie przekraczają kwoty 100 mln zł., a tylko 9 posiada aktywa przekraczające 500 mln zł. Bank Krakowski Spółdzielczy oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy mają aktywa na poziomie ponad 1 mln zł. Można zatem stwierdzić, iż banki spółdzielcze w Polsce mają charakter lokalny o mniejszym zasięgu sieci, jak banki komercyjne w formie spółek akcyjnych. Polski sektor bankowy je

(…)

… Handlowy w Warszawie obsługujący całość obrotów handlowych Polski z zagranicą, - a Polska Kasa Opieki s. a. realizujący głownie operacje dewizowe ludności
- Bank Gospodarki Żywnościowej obsługujący rolnictwo i przemysł spożywczy
- P.K.O. dla obsługi klientów detalicznych - oraz bank Gospodarstwa Krajowego który prowadził działalność w ograniczonym zakresie.
W 1988 r. Sektor bankowy liczył kilka banków…
… kredytu jest czynnością bankową ale w pewnym stopniu może być ona wykonywana przez inny podmiot nadzorowany i kontrolowany prze bank 5. Przedmioty niebankowe w systemie
Te podmioty są powołane do działania na rzecz banków ale także ich klientów, np. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Komisja Nadzoru Finansowego .
W 2006 r. w Polsce weszła w życie ustawa o nadzorze zintegrowanym nad rynkiem finansowym, w miejsce…
… bankowym, nie zmienił się cel czynności nadzorczych którym jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zgodność działalności z istenijacymi regulacjami.
Banki zobowiązane są do wnoszenia opłat z tytułu nadzoru bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny - do 1989 r. w Polsce nie istniał powszechny system gwarantowania depozytów, pełną odpowiedzialność za wkłady…
… franczyzowe. Notuje się także pewną specjalizację oddziałów, czego wyrazem są oddziały hipoteczne lub specjalizujące się w sprzedaży samochodów. Wydaje się, iż dobrze rozwinięta jest sieć punktów obsługi klienta zwłaszcza w dużych centrach handlowych, podejmująca sprzedaż ratalną. Placówki stacjonarne banku rozwijają sieć urządzeń umożliwiających obsługę bezpośrednio przez klienta. Bankowość elektroniczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz