Zarządzanie instytucjami kredytowymi

note /search

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4585

WYKŁAD 1. Cechy środowiska okołobankowego: Zlikwidowanie tradycyjnych barier oddzielających poszczególne typy instytucji finansowych oraz przenikanie wzajemne ryków finansowych; Globalizacja polegająca na tym, że zewnętrzne warunki realizacji kontraktu mają w praktyce, niekiedy większy niż krajowy...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5243

...a. Model anglosaski – opiera się na rynku kapitałowym (papierów wartościowych). Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają banki inwestycyjne i różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Banki w tym modelu wykorzystywane są przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeń a także do zaspakaj...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - dr Korzusznik ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4263

1. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych UE Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego określa prawo bankowe. Tworzy ono ramy prawne dla świadczenia na rynkowych zasadach usług typu bankowego. Podstawowymi źródłami prawa bankowego są: -konstytucja RP -ustawy Szczegółow...

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1162

1. organy NBP wymienić Radę Polityki Pie niężnej, Prezesa Banku i Zarząd Banku 2. instytucja kredytowa pierwszej instancji w Polsce to NBP 3. źródła bankowe finansowania przedsiębiorstw w rachunku bieżącym obrotowe i inwestycyjne? 4. segmentacja to S egment acja rynku to procedura dokonania podział...

Pytania na egzamin 2 część

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1491

1.         Skoki nie należą do instytucji kredytowych, ale są instytucjami monetarnymi.  2.         Wg prawa UE wszystkie banki działające na terenie Polski są instytucjami kredytowymi.  3.         Metoda VaR mierzy największą oczekiwaną stratę , jaką dana instytucja może ponieść w oznaczonym okres...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - egzamin N 1.Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnych zamierzeń inwestycyjnych przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w fazie projektowej oraz środków obrotowych. ? 2.Kredyt dla którego prowadzony jest odrębny rachunek wymagając...

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1414

Pytania na egzamin z ZIK Dwustopniowy system bankowy w Polsce. Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z: NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne ce l...

Pytania na egzamin - Prawo bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1841

Pytania z egzaminu ZIK wykłady P. Korzeniowska 2011 SKOK-i są instytucjami niemonetarnymi 2. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest instytucją kredytową zgodnie z prawem UE 3. Model VaR jest składową metod szacowania całkowitego ryzyka rynkowego 4. Planowanie w banku odbywa się na poziomie strategic...

Dwustopniowy system bankowy w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3472

Dwustopniowy system bankowy w Polsce Organy NBP: - RPP - Zarząd - Prezes KIR- spółka prawa handlowego; rozliczenia międzybankowe ZBP- wspiera działanie banków komercyjnych W Polsce działają około 53 banki uniwersalne, 579 spółdzielcze,...

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym EGZAMIN Etapy interdyscyplinarnego zarządzania ryzkiem Komitet bankowy - organ instytucji kredytowych, wspierający osoby zarządzające: komitet zarządzania aktywami i pasywami ALCO komit...