Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 1 Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 2 Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 3

Fragment notatki:

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym EGZAMIN Etapy interdyscyplinarnego zarządzania ryzkiem Komitet bankowy - organ instytucji kredytowych, wspierający osoby zarządzające: komitet zarządzania aktywami i pasywami ALCO komitet zarządzania ryzykiem (kredytowy)- wpływa na jakość polityki kredytowej banku; w decyzje kredytowe włącza się zarząd, gdy kredyt przekracza limit koncentracji na jednego klienta komitet inwestycji kapitałowych komitet marketingowy komitet zarządzania kadrami KOMITET kredytowy: - na poziomie oddziału - na poziomie regionu - na poziomie centrali KOMITET ALCO - zasiadają w nim najważniejsi urzędnicy banku. Działa tylko na poziomie centrali banku. Skład: - główny księgowy - dyrektorzy zarządzający - dyrektorzy zarządzający ryzykiem kredytowym - dyrektorzy departamentu marketingu - dyrektorzy zajmujący się bezpieczeństwem systemowym Komitety zajmują się : EGZAMIN - ryzykiem stóp procentowych - ryzykiem płynności - ryzykiem kredytowym Wszystkie działania komitetu mają na celu takie zarządzanie ryzykiem, by przy ściśle określonej zdolności do podejmowania ryzyka zmaksymalizować dochód. W praktyce o wielkości zaangażowania i ryzyku finansowym decyduje zarząd. Komitet ma jedynie prawo i obowiązek zarządzać tym ryzykiem. Zdolność do podejmowania ryzyka jest ograniczona przez decyzje zarządu, ale również poziom posiadanego kapitału i regulacje prawne (regulatory KNF, NBP). Praca komitetu obejmuje: pomiar ryzyka stóp procentowych , czyli określenie różnicy we wrażliwości na zmiany stóp procentowych między aktywami i pasywami. Komitet w oparciu o okresowe analizy finansowe, prognozy ekonomiczne oraz badania dotyczące przyczyn wahań stóp procentowych określa spodziewane i przyszłe kierunki zmiany stóp. pomiar ryzyka płynności , czyli określenie w jakim stopniu terminy płatności między pasywami i aktywami nie są dopasowane. Zadaniem komitetu jest dopasowanie terminów płatności aktywów i pasywów. W tym celu komitet wykorzystuje takie narzędzia jak zarządzanie marżą odsetkową, zarządzani luką oraz analizuje wrażliwość oprocentowania aktywów i pasywów. Pomiar ilościowy daje możliwość, w oparciu o dane z przeszłości, prognozować na przyszłość. pomiar ryzyka kredytowego , czyli określenie prawdopodobieństwa niespłacenia udzielonych kredytów (PD) ocenę i sformułowanie strategii banku w zakresie kalkulacji cen aktywów i pasywów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz