Pytania na egzamin część 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin  część 5 - strona 1 Pytania na egzamin  część 5 - strona 2 Pytania na egzamin  część 5 - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na egzamin z ZIK
Dwustopniowy system bankowy w Polsce. Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z:
NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne ce le, do których został powołany. Podstawowym celem działalności banku centralnego jest zapewnienie ochrony stabilności krajowego systemu finansowego ; baków komercyjnych, które są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, które rywalizują między sobą w wykonywanych czynnościach bankowych. Banki te zintegrowane są na osiąganie maksymalnego zysku.   Znamienną cechą dla dwustopniowego modelu jest wyizolowanie funkcji emisyjnej od bezpośredniej obsługi ludności. System nadzor u nad instytucjami kredytowymi. Jest systemem instytucjonalnym i zarazem mieszanym ( oraz zintegrowanym)
Operacje bankowe. Do operacji bankowych należą:
Operacje bierne lub pasywne (depozytowe) - KOSZTOWE - ( lokaty innego banku w naszym banku , depozyty i lokaty: instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych)
Operacje czynne lub aktywne (kredytowe) - DOCHODOWE - ( lokaty naszego banku w innym banku ; czynności pozabilansowe: gwarancje i poręczenia bankowe; kredyty dla instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych; pożyczki w tym dla osób fizycznych; leasing, factoring, forfaiting , akredytywa )
Operacje rozliczeniowe lub pośredniczące - DOCHODOWE - (prowadzenie rachunków, zlecenia klientów co do płatności, doradztwo finansowe, prowadzenie skrytek sejfowych, prowadzenie czynności bankowości elektronicznej, czynności z grupy trade finanse - finansowanie handlu)
Wymień wpływy zasobów finansowych do banku. przyrosty w depozytach
przyrosty środków pożyczanych
przyrosty długoterminowego zadłużenia
zatrzymanie zysku
spłaty kredytowe
przypadające do wykupu inwestycje
zmniejszenia innych aktywów
Wymień wypływy zasobów finansowych do banku. przyrosty kredytów
przyrosty aktywów gotówkowych
przyrosty innych aktywów
zmniejszenie depozytów
zmniejszenie środków pożyczanych
wypłata dywidend
Wymień czynniki działalności menedżerskiej w strukturze działalności banku korporacyjnego . struktura działalności gospodarczej (działalność hurtowa i detaliczna)
tworzenie dochodu
jakość kredytów
kontrola kosztów
Jaki e przepisy prawa wyznaczają funkcjonowanie banku .
Porządek prawny od 01.01.1998
Znowelizowana ust. „Prawo bankowe” z dn. 29.08.1997


(…)

… finansowania przedsiębiorstw:
kredyty
pożyczki
leasing factoring
forfaiting
akredytywa
…?
Ryzyko kredytowe:
ryzyko zmiany oprocentowania
ryzyko refinansowe
ryzyko kredytowe łączne:
ryzyko płynności - przy opóźnieniu spłaty
ryzyko straty kapitału i odsetek
System nadzoru nad instytucjami bankowymi
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19.09.2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Luka w bankowości
zerowa (inwestowanie takiej samej kwoty w depozyty…
… kredytowa
Podpisanie umowy kredytowej
Monitoring kredytowy
Wymienić dokumenty finansowe w procedurze kredytowej.
roczne sprawozdanie finansowe F-02 i kwartalne F-01
sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
finansowe sprawozdania analityczne zgodne z wymaganiami stawianymi przez bank
udokumentowanie liczbowe dotyczące wyliczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz