egzamin - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała część 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6125
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała część 2 - strona 1

Fragment notatki:

Można znaleźć informacje takie jak: system bankowy, operacje bankowe, wpływy zasobów finansowych do banku, funkcjonowanie banku, portfel kredytowy, funkcje monitoringu kredytowego. Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak:rodzaje instytucji kredytowych, ALCO, ryzyko kredytowe, Komisja Nadzoru Finansowego, luka w bankowości.

Pytania na egzamin z ZIK
Dwustopniowy system bankowy w Polsce.
Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z:
NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne cele, do których został powołany. Podstawowym celem działalności banku centralnego jest zapewnienie ochrony stabilności krajowego systemu finansowego;
baków komercyjnych, które są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, które rywalizują między sobą w wykonywanych czynnościach bankowych. Banki te zintegrowane są na osiąganie maksymalnego zysku. 
Znamienną cechą dla dwustopniowego modelu jest wyizolowanie funkcji emisyjnej od bezpośredniej obsługi ludności.
System nadzoru nad instytucjami kredytowymi.
Jest systemem instytucjonalnym i zarazem mieszanym ( oraz zintegrowanym)
Operacje bankowe.
Do operacji bankowych należą:
Operacje bierne lub pasywne (depozytowe) - KOSZTOWE - (lokaty innego banku w naszym banku, depozyty i lokaty: instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych)
Operacje czynne lub aktywne (kredytowe) - DOCHODOWE - (lokaty naszego banku w innym banku; czynności pozabilansowe: gwarancje i poręczenia bankowe; kredyty dla instytucji finansowych, niefinansowych i osób fizycznych; pożyczki w tym dla osób fizycznych; leasing, factoring, forfaiting, akredytywa)
Operacje rozliczeniowe lub pośredniczące - DOCHODOWE - (prowadzenie rachunków, zlecenia klientów co do płatności, doradztwo finansowe, prowadzenie skrytek sejfowych, prowadzenie czynności bankowości elektronicznej, czynności z grupy trade finanse - finansowanie handlu)
Wymień wpływy zasobów finansowych do banku.
przyrosty w depozytach
przyrosty środków pożyczanych
przyrosty długoterminowego zadłużenia
zatrzymanie zysku
spłaty kredytowe
przypadające do wykupu inwestycje
zmniejszenia innych aktywów
Wymień wypływy zasobów finansowych do banku.
przyrosty kredytów
przyrosty aktywów gotówkowych
przyrosty innych aktywów
zmniejszenie depozytów
zmniejszenie środków pożyczanych
wypłata dywidend
Wymień czynniki działalności menedżerskiej w strukturze działalności banku korporacyjnego.
struktura działalności gospodarczej (działalność hurtowa i detaliczna)
tworzenie dochodu
jakość kredytów
kontrola kosztów
Jakie przepisy prawa wyznaczają funkcjonowanie banku.
Porządek prawny od 01.01.1998
Znowelizowana ust. „Prawo bankowe” z dn. 29.08.1997
Znowelizowana ust. o NBP z dn. 29.08.1997
Ust. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ - nowela z 01.01.1998


(…)

… finansowania przedsiębiorstw:
kredyty
pożyczki
leasing factoring
forfaiting
akredytywa
…?
Ryzyko kredytowe:
ryzyko zmiany oprocentowania
ryzyko refinansowe
ryzyko kredytowe łączne:
ryzyko płynności - przy opóźnieniu spłaty
ryzyko straty kapitału i odsetek
System nadzoru nad instytucjami bankowymi
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19.09.2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Luka w bankowości
zerowa (inwestowanie takiej samej kwoty w depozyty…
… kredytowa
Podpisanie umowy kredytowej
Monitoring kredytowy
Wymienić dokumenty finansowe w procedurze kredytowej.
roczne sprawozdanie finansowe F-02 i kwartalne F-01
sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
finansowe sprawozdania analityczne zgodne z wymaganiami stawianymi przez bank
udokumentowanie liczbowe dotyczące wyliczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz