Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1  - strona 1 Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1  - strona 2 Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.1  - strona 3

Fragment notatki:

Operacje aktywne banków to:
udzielanie kredytów
emisja bankowych papierów wartościowych
zakup akcji
Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to:
inkaso dokumentowe
akredytywa dokumentowa
polecenie zapłaty
Które z wymienionych rodzajów banków są tworzone w polskim systemie bankowym:
uniwersalne
hipoteczne
spółdzielcze
specjalistyczne
samochodowe
inwestycyjne
Który z systemów gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych występuje lub może występować w Polsce:
obowiązkowy system
umowny system
Do instrumentów rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym zaliczamy:
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
polecenie przelewu
Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od: (a tego to nie wiem)
5mln €
10 mln €
15 mln €
Nadzór bankowy w Polsce sprawuje:
NBP
komisja nadzoru bankowego *(obecnie nazywa sie to komisja nadzoru finansowego)
rada polityki pieniężnej
Kwota gwarantowana dla wkładów, które mogą być wypłacane z bankowego funduszu gwarancyjnego w 90% wynosi aktualnie:
22500 € *(tak było kiedyś, teraz chyba jest do 50000€ wg nowych przepisów)
25500 €
28000€
Które z poniższych funkcji spełniają banki komercyjne:
kredytowa
ubezpieczeniowa
rozliczeniowa
gromadzenia oszczędności
brokerska
depozytowa emisyjna
pośrednika finansowego
System bankowy w Polsce to system:
jednoszczeblowy
dwuszczeblowy
Rozliczenia pieniężne w Polsce są przeprowadzane za pośrednictwem:
KIR S.A.
Target
SWIFT
Instytucje kredytowe to:
banki
firmy ubezpieczeniowe
firmy leasingowe
SKOKi
Ryzyko rynkowe obejmuje:
ryzyko cenowe *(tego nie jestem pewien: bo w ryzyku rynkowym jest element ryzyka kursów akcji, ale nie wiem czy ryzyko cenowe to miałoby być to samo?)
ryzyko płynności
ryzyko walutowe
ryzyko stopy procentowej
Rezerwy celowe tworzone są od: (kij to wie, ja bym strzelał a)
ekspozycji kredytowych
depozytów
Stopy procentowe w Banku Centralnym ustala:
rada polityki pieniężnej


(…)

… są przeprowadzane za pośrednictwem KIR S.A. ---- T
System rozliczeń w ramach UE to SWIFT --- N
Akcje to papiery wartościowe udziałowe --- T
Kredyty są wyłącznie czynnością bankową --- T
Ryzyko rynkowe obejmuje ryzyko cenowe, walutowe i stopy procentowej --- ?? (patrz wyjaśnienie do pytania 13)
Depozyty bankowe to grupa operacji pasywnych banku --- T
Emisja bankowych papierów wartościowych to operacje pasywne banku --- T
Prowadzenie rachunków bankowych to operacje pośredniczące banku --- T (być może :) )
Rezerwy celowe są tworzone od oddzielnych kredytów bankowych --- T :|
Ryzyko bankowe minimalizowane jest poprzez normy ostrożnościowe --- T
Operacje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków w bankach --- T
Stopy procentowe banku centralnego ustala rada polityki pieniężnej --- T
Na rachunku bankowym klienta bank może dokonać zapisów be jego zlecenia --- ??? (wydaje mi się, że to jest prawda - weźcie pod uwagę np. polecenie zapłaty)
Instytucje finansowe mogą prowadzić działalność depozytową --- na pewno fałsz!
Rezerwy obowiązkowe tworzone są od zgromadzonych depozytów bankowych --- T
Rezerwa obowiązkowa w Polsce nie jest oprocentowana --- N
Wydawanie i rozliczanie pieniądza elektronicznego to czynność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz