Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Instytucje kredytowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Instytucje kredytowe - strona 1 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Instytucje kredytowe - strona 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami - Instytucje kredytowe - strona 3

Fragment notatki:

Instytucje kredytowe to:
Instytucje prowadzące wyłącznie działalność depozytowo-kredytową (gdyby nie było słowa wyłącznie to odpowiedź byłaby poprawna)
Instytucje prowadzące działalność inwestycyjną
Instytucje zajmujące się wydawaniem pieniądza elektronicznego
Kapitał krótkoterminowy w banku to:
Dodatkowe pozycje bilansowe
Element wyliczania współczynnika wypłacalności
Kapitał obejmujący zysk rynkowy banku
Element pasywów wynikający z bilansu banku
Współczynnik wypłacalności to:
Miara ryzyka kredytowego
Element wyliczania kapitału wewnętrznego
Miara ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego
Miara adekwatności kapitałowej
Ochrona kredytowa może mieć charakter:
Ochrony rzeczywistej
Ochrony nierzeczywistej
Wymogi kapitałowe wylicza się z tytułu ryzyka:
Kredytowego
Płynności
Operacyjnego
Walutowego
Cenowego (2 ostatnie to ryzyko rynkowe)
Regulacje nadzorcze dotyczą:
Płynności płatniczej
Klasyfikacji ekspozycji kredytowych
Adekwatności kapitałowej
Kapitału wewnętrznego
Współczynnika wypłacalności
Kapitału regulacyjnego
Adekwatność kapitałowa to:
Wielkość kapitału potrzebnego na pokrycie ponoszonego przez bank ryzyka
Współczynnik wypłacalności Całkowity wymóg kapitałowy
Kapitał wewnętrzny... Który z instrumentów zarządzania finansami banku nie zależy od wysokości zaangażowania?
Odsetki
Opłaty
Prowizja
Bank w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem bankowym - obowiązany jest tworzyć
Rezerwy celowe
Rezerwy na ryzyko ogólne
Rezerwy obowiązkowe
Podział na portfel bankowy i portfel handlowy wynika z:
Przepisów ustawy o rachunkowości
Regulacji nadzorczych
Decyzji zarządu
Odsetki zależą od:
Kwoty zainwestowanej
Stopy oprocentowania
Czasu transakcji
System zarządzania bankiem to:
Regulacja nadzorcza
Regulacja wewnętrzna
Ochrona kredytowa to:
Technika redukcji ryzyka wykorzystująca zabezpieczenia prawne
Technika redukcji ryzyka wynikająca z regulacji... (jakby tu było coś o przeniesieniu odpowiedzialności to też)
Które z operacji bankowych zalicza się do portfela handlowego?
Udzielania kredytów i pożyczek


(…)

… instytucje finansowe T 47. Plan finansowy banku to podstawa jego gospodarki finansowej T
48. Prowizja = opłata N
49. Alokacja kapitału to kapitał potrzebny na pokrycie ryzyka N
50. Płynność płatnicza banku = płynność rynku (produktu) N
51. Marża odsetkowa = rozpiętość odsetkowa N
52. Zysk rynkowy to kategoria bilansowa T(chyba)
53. Kapitał własny i kapitał obcy to podstawowe kategorie kapitału banku N…
… techniki zarządzania T zgodnie z tym co wcześniej było w teście
71. Bank może korzystać z ratingu każdej zewnętrznej agencji ratingowej N
72. Zysk rynkowy to element kapitału krótkoterminowego T
73. Wynik z działalności bankowej obejmuje wynik z działalności operacyjnej T
74. BFG opracował własny system oceny ryzyka i oceny profilu banku T
75. Wskaźniki EVA i SVA uwzględnia się przy zarządzaniu wartością…
…. Ocena wiarygodności kredytowej = rating T
60. Wewnętrzne źródła finansowania ryzyka to kapitał własny i rezerwy T
61. Budżetowanie to gospodarowanie zasobami banku i ocena ich efektywności T
62. Rating obejmuje rating klienta, rating transakcji, rating kraju T
63. Metoda VAR to międzynarodowa metoda ryzyka rynkowego T (oceny ;) )
64. Komitety bankowe to zawsze organ zarządzający bankiem N
65. Audyt
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz