Pytania na egzamin 2 część

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin 2 część - strona 1 Pytania na egzamin 2 część - strona 2

Fragment notatki:

1.         Skoki nie należą do instytucji kredytowych, ale są instytucjami monetarnymi.  2.         Wg prawa UE wszystkie banki działające na terenie Polski są instytucjami kredytowymi.  3.         Metoda VaR mierzy największą oczekiwaną stratę , jaką dana instytucja może ponieść w oznaczonym okresie, przy założeniu normalnych warunków rynkowych i przy ustalonym poziomie ufności. 4.         Generalna strategia to inaczej polityka banku.  5.         Plan kapitałowy zawiera plany: rozwoju sieci, informatyzacji, zakupu środków trwałych, remontów i modernizacji.  6.         Proces budżetowania obejmuje etapy: planowania, realizacji budżetu, kontroli odchyleń, i korekty działań  7.         Zagraniczna instytucja kredytowa mająca siedzibę na terytorium UE chcąc podjąć działalność w Polsce musi złożyć notyfikację do Ministerstwa Finansów.  8.         Zakres czynności, jakie może realizować zagraniczna instytucja kredytowa na terenie Polski zależy wyłącznie od treści zgody jaką wydała instytucja nadzorcza w jej kraju macierzystym.  9.         zagraniczna instytucja kredytowa podlega przede wszystkim nadzorowi w kraju, w którym prowadzi działalność.  10.     Struktura organizacyjna zorientowana marketingowo jest zorientowana na piony działalności.  11.     Funkcjonalna struktura organizacyjna jest najbardziej funkcjonalna w dużych bankach.  12.     Wadą funkcjonalnej struktury organizacyjnej jest problem z koordynacją działalności związanej z usługą bądź grupą usług.  13.     Całość decyzji zarządczych stanowi proces zarządzania.  14.     Poszczególne fazy procesu zarządzania nachodzą na siebie i nie zachowują z  góry określonej kolejności.  15.     Do efektywnego zarządzania przez cele wystarczy opracowanie spójnego systemu celów na szczeblu zarządu.  16.     Zarządzanie przez cele charakteryzuje się dużą swobodą działania jednostek wykonawczych.  17.     Zarządzanie marketingowe to technika menadżerska, która nie powinna być stosowana samodzielnie.  18.     Zarządzanie jakością nastawione jest na zaspokojenie oczekiwań klienta banku.  19.     Koszty jakości to koszty ponoszone przez bank na prawidłową realizację obsługi klientów.  20.     TQM szczególną wagę przywiązuje do postępowania z reklamacjami klientów.  21.     Celem kalkulacji pasywów jest przypisanie każdej pozycji kosztów jej refinansowania.  22.     Bilans odsetkowy odzwierciedla podział poszczególnych pozycji bilansowych punktu widzenia ich oprocentowania.  23.     Bilans odsetkowy to metoda oceny efektywności poszczególnych warstw bilansu banku.  24.     Metoda poolu to metoda kalkulacji efektywności posz czególnych grup produktów odsetkowych.  T   25.     Reengineering musi dotyczyć całego banku, aby był efektywny.  26.     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz