Pytania na egzamin - Prawo bankowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Prawo bankowe - strona 1 Pytania na egzamin - Prawo bankowe - strona 2

Fragment notatki:

Pytania z egzaminu ZIK wykłady P. Korzeniowska 2011
SKOK-i są instytucjami niemonetarnymi 2. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest instytucją kredytową zgodnie z prawem UE 3. Model VaR jest składową metod szacowania całkowitego ryzyka rynkowego 4. Planowanie w banku odbywa się na poziomie strategicznym, normatywnym i operacyjnym 5. Każdy cel i każde zadanie z planu strategicznego powinno być szczegółowiej opracowane w postaci programu działania 6. Banki w procesie planowania mogą stosować metodę „ pod prąd”, która należy do metod planowania odgórnego 7. Budżet kroczący polega na skorygowaniu aktualnych wartości bilansu i rachunku wyników o przewidywane zmiany 8. Zagraniczna instytucja kredytowa mająca siedzibę na terytorium UE chcąc podjąć działalność w Polsce musi złożyć notyfikację do Komisji Nadzoru Finansowego 9. Zakres czynności, jakie może realizować zagraniczna instytucja kredytowa na terenie Polski zależy wyłącznie od treści Ustawy Prawo bankowe 10. Zagraniczna instytucja kredytowa podlega przede wszystkim nadzorowi w kraju macierzystego 11. Dywizjonalna struktura organizacyjna to struktura zorientowana na piony działalności 12. Funkcjonalna struktura organizacyjna jest najbardziej efektywna w małych bankach 13. Zaletą funkcjonalnej struktury organizacyjnej jest łatwość koordynacji działalności związanej z usługą lub grupą usług 14. Warunkiem koniecznym sprawności struktury dywizjonalnej jest skuteczny system sterowania i kontroli 15. Poszczególne fazy procesu zarządzania występują w określonej z góry sekwencji 16. Komitety/zespoły doradcze są to wyłącznie stałe elementy struktury organizacyjnej banku 17. Efektywne zarządzanie przez cele wymaga sporządzenia spójnego systemu celów całej organizacji (części organizacji), w której jest stosowane 18. Zarządzanie przez cele wymaga sformalizowanego uczestnictwa wszystkich szczebli organizacji 19. Zarządzanie marketingowe nie bierze pod uwagę kosztów działalności banku 20. Koszty braku jakości to koszty ponoszone przez bank na obsługę reklamacyjną klientów 21. Koszty bezpośrednie, to koszty, które można przypisać do produktów, w związku z którymi powstały 22. Kosztów pośrednich nie można przypisać poszczególnym produktom 23. Celem kalkulacji aktywów jest przypisanie każdej pozycji kosztów jej refinansowania 24. Bilans odsetkowy stanowi podstawę tradycyjnych metod kalkulacji efektywności produktów odsetkowych 25. Bilans warstwowy to metoda oceny efektywności poszczególnych warstw bilansu banku 26. Niezależnie od metody kalkulacji efektywności produktów odsetkowych marża całkowita banku będzie taka sama 27. Krąg wartości banku tworzą: akcjonariusze i inwestorzy, klienci, dostawcy, wierzyciele oraz społeczność lokalna
PS. Były 2 tury, w drugiej turze pytania były bardzo podobne, jak nie takie same, tylko wymieszane. Nie warto się uczyć po kolei bo nie są ponumerowane i osoba obok ciebie czy przed tobą na kartce ma pytania nie koniecznie w tej samej kolejności co ty. Powodzenia ;)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz