Zarządzanie finansami instytucji kredytowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami instytucji kredytowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zarządzanie finansami instytucji kredytowych Zarządzanie finansami - proces decyzyjny polegający na pozyskaniu zasobów pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności banku i na takim ich zagospodarowaniu, aby zrealizować cel strategiczny banku. Zarządzanie finansami : Cel : Maksymalizacja wartości instytucji kredytowej, co określa jej zyskowność i poziom ryzyka
Planowanie strategiczne
Planowanie kapitałowe
Pochodne sfery finansowe Rodzaje decyzji finansowych i inwestycyjnych :
Decyzje w sferze pozyskiwania zasobów pieniężnych  zarządzanie pasywami
Decyzje w sferze zagospodarowania pozyskanych środków  zarządzanie aktywami
Decyzje w sferze pozabilansowej Podstawa prawna zarządzania finansami :
Banki prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów, kosztów działalności oraz zobowiązań Plan finansowy - projekcja bilansu, rachunku zysków i strat, czyli projekcja takiego zarządzania aktywami i pasywami, aby ukształtować strukturę bilansu : Ilościową - poziom depozytów i kredytów Jakościową - poziom odsetek dla osiągnięcia zysku w dłuższej perspektywie Plan finansowy - elementy : Główne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat Programy odcinkowe Plan rzeczowy
Plan działań marketingowych
Plan zatrudnienia
Poziom wskaźników finansowych PLANOWANIE = sformalizowany proces podejmowania decyzji podstawa dla
BUDŻETOWANIA = sposób gospodarowania środkami finansowymi dla zrealizowania celów Instrumenty zarządzania finansami :
Odsetki
Opłaty
Prowizje
Marże Odsetki :
Opłaty :
Wynagrodzenie banku za świadczenie standardowych usług
Ich wysokość nie zależy od wielkości operacji i nie koreluje z zaangażowanym kapitałem To zryczałtowane koszty z narzutem zysku pobierane za wykonywanie usług fakultatywnych w ramach umów o świadczenie czynności bankowych Czynniki wpływające na wysokość opłat (i prowizji):
Koszt pozyskania pieniądza
Wartość pieniądza w czasie
Pracochłonność czynności przygotowawczych
Ryzyko transakcji
Pracochłonność obsługi transakcji
Koszty ściągania należności
Inne czynniki Np. dotychczasowa współpraca klienta z bankiem, środki klienta w banku Wzory :
Bank dokonuje podziału operacji na (podział wprowadzony na potrzeby adekwatności kapitałowej):
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz