Zarządzanie instytucjami kredytowymi - strona 2

note /search

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1799

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach KRYTERIA RODZAJE ANALIZ Przeznaczenie analizy - analiza wewnętrzna - analiza zewnętrzna Przedmiot analizy - analiza formalno-prawna - analiza ekonomiczno-finansowa - analiza techniczno-te...

Klasyfikacja kredytów według ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Klasyfikacja kredytów wg ryzyka Podział kredytów ze względu na: - terminowość spłaty kapitału i odsetek - sytuację ekonomiczno- finansową Mechanizm kredytu preferencyjnego Najważniejsze typy kredytów: kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorców) - w rachunku bieżącym - obrotowe - inwestycyjne kred...

Operacje bankowe - bierne

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2765

OPERACJE BANKOWE bierne (pasywne, depozytowe) czynności kosztowe - lokaty innego banku w naszym banku - depozyty i lokaty instytucji finansowych - depozyty i lokaty instytucji niefinansowych - depozyty i lokaty osób fizycznych czynne (aktywne, kredytowe) czynności dochodowe - gwarancje, poręc...

Polityka kredytowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

Polityka kredytowa: Dynamika działalności kredytowej czynniki zewnętrzne - struktura systemu finansowego - podział PKB - struktura aktywności gospodarczej b) czynniki wewnętrzne - cele strategiczne banku - Zysk - struktura zasobów (aktywów i pasywów) - struktura i organizacja banków Struktu...

Porządek prawny

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Porządek prawny 3 grupy prawa dotyczące funkcjonowania banków - przepisy ogólne prawa - bankowy porządek prawny - przepisy utworzone dla zapewnienia porządku Porządek prawny od 01.01.1098r.: znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP) znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r. ...

Rada polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Ma wpływ na cenę pieniądz kredytowego i depozytowego, poprzez określanie wysokości stóp procentowych. !!! Zadania RPP: ustala wysokość stóp procentowych NBP - stopa referencyjna (3,50) - stopa depozytowa (2,00...

Rodzaje ryzyka kredytowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1225

Rodzaje ryzyka kredytowego ryzyko aktywne (czynne) utrata płynności straty utrata zabezpieczenia ryzyko pasywne (bierne) zmiana procentu zmiana wartości (ryzyko kapitału) zmiana kursu Najwięcej banki tracą przy nieruchomościach. Ich wartość jest często zbyt zawyżona Pojedyncze ryzyko kredytowe: RYZ...

Segmentacja klientów

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1757

SEGMENTACJA KLIENTÓW - podział podstawowy Bankowość detaliczna - klienci detaliczni- usługi standardowe Bankowość indywidualna - klienci VIP / SME klienci VIP: VIP i mikro firmy klienci SME : małe firmy Bankowość prywatna Bankowość korporacyjna - firmy średnie i duże ! SEGMENTACJA w banku to po...

Źródła finansowania gospodarstw domowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Źródła finansowania gospodarstw domowych: bankowe karty: charge, kredytowe kredyty pożyczki niebankowe praca działalność gospodarcza emerytury, renty inne dochody - prace zlecone - honoraria autorskie - odprawy pracownicze inwestycje kapitałowe -

Ćwiczenia z nadwyżek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

CWICZENIA Z NADWYŻEK Nadwyżki to właściwie czynnik stabilności (nie powinno się mówić o nadwyżkach - gdyż są korzystne dla obu stron Celem banku jest zysk - bank jest tez instytucją zaufania publicznego Bank może być jednocześnie bankiem un...