Rodzaje ryzyka kredytowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje ryzyka kredytowego - strona 1 Rodzaje ryzyka kredytowego - strona 2 Rodzaje ryzyka kredytowego - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje ryzyka kredytowego ryzyko aktywne (czynne) utrata płynności straty utrata zabezpieczenia ryzyko pasywne (bierne) zmiana procentu zmiana wartości (ryzyko kapitału) zmiana kursu Najwięcej banki tracą przy nieruchomościach. Ich wartość jest często zbyt zawyżona Pojedyncze ryzyko kredytowe: RYZYKO zmiany oprocentowania RYZYKO kredytowe łączne: - ryzyko płynności (przy opóźnieniu spłaty) - ryzyko straty kapitału i odsetek - ryzyko dewizowe (zmiany kursu waluty) 3. RYZYKO refinansowania RYZYKO wypłacalności kredytowe - pojedynczego kredytu - portfela kredytów rynkowe - papierów wartościowych - cen towarów - kursów walutowych - stóp procentowych GRUPY RYZYKA, NA KTÓRE BANK ZWRACA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ - ryzyko płynności - ryzyko kursowe - ryzyko kredytowe - ryzyko kapitału - ryzyko stopy procentowej Przyczyny występowania ryzyka bankowego Zewnętrzne Czynniki ogólnogospodarcze - koniunktura gospodarki i inflacja - deficyt budżetowy - polityka fiskalna - polityka banku centralnego Czynniki społeczno-gospodarcze potencjał ludnościowy rejonu - liczba i struktura gosp. domowych - wielkość dochodów ludności - skłonność do oszczędzania - stopa bezrobocia b) potencjał gospodarczy rejonu - liczba podmiotów gospodarczych działających w rejonie - liczba podmiotów bankrutujących - stopień zadłużenia podmiotów - skala inwestycji c) konkurencja na rynku usług bankowych - liczba instytucji finansowych działających na rynku - wielkość oferty banków konkurencyjnych - jakość obsługi klienta Czynniki polityczne - stabilność sytuacji politycznej - zmiana rządu Tendencja na międzynarodowych rynkach finansowych - globalizacja rynków finansowych - nowe instrumenty finansowe (derywatywy) - informatyzacja usług bankowych (technologia informatyczna) Wewnętrzne Zła jakość aktywów i pasywów- brak stabilnej bazy depozytów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz