Polityka kredytowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kredytowa - strona 1 Polityka kredytowa - strona 2 Polityka kredytowa - strona 3

Fragment notatki:

Polityka kredytowa: Dynamika działalności kredytowej czynniki zewnętrzne
- struktura systemu finansowego
- podział PKB
- struktura aktywności gospodarczej
b) czynniki wewnętrzne
- cele strategiczne banku - Zysk
- struktura zasobów (aktywów i pasywów)
- struktura i organizacja banków
Struktura kredytów - struktura techniczna kredytów
- dywersyfikacja
- repartycja i limitowanie
Kryteria podejmowania decyzji kredytowej - kryteria i metodologia oceny zdolności kredytowej
- określenie zapotrzebowania na kredyt - low IQ
- dopuszczalny potencjał ryzyka
- efektywność lokacyjna kredytów
Ad. 1 dynamika działalności kredytowej zależy od misji banku.
Ad.2. Struktura techniczna kredytów:
- ilościowa -jakościowa
-terminowa -produktowa
Limitowanie - jeden ze sposobów ograniczania ryzyka bankowego (przez NBP i KNF)
Maksymalnie bank może zaangażować się w działalność kredytową na poziomie 700% kapitałów własnych.
MODELE OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ:
(scoringowe, głównie dla osób fizycznych)
Metod scoringowych nie stosujemy dla klientów instytucjonalnych (korporacyjnych). Dla nich stosowane są analizy ekonomiczne na 3 lata wstecz.
Etapy procedury kredytowej: Złożenie wniosku przez klienta
Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej wniosku i załączników, zakończona zatwierdzeniem wniosku do analizy.
Analiza formalno-prawna zdolności kredytowej.
Analiza merytoryczna zdolności kredytowej (ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu)
- metody jakościowe
- metody ilościowe (ocena sytuacji finansowej)
= DECYZJA KREDYTOWA
- podpisanie umowy kredytowej
- monitoring kredytowy
Zawartość dokumentacji formalno-prawnej dla firmy: status prawny firmy
odpis z rejestru sądowego
zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi i z tytułu ubezpieczeń
deklaracje podatkowe potwierdzone przez US
opinie innych banków dotyczących kredytobiorcy
Dokumenty finansowe: sprawozdanie finansowe roczne lub kwartalne
sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, Cash flow) finansowe sprawozdanie analityczne, zgodnie z wymogami stawianymi przez bank)
udokumentowanie liczbowe dotyczące wyliczeń wnioskowanych potrzeb (np. kredyty celowe w rachunku bieżącym)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz