Porządek prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porządek prawny - strona 1 Porządek prawny - strona 2

Fragment notatki:

Porządek prawny 3 grupy prawa dotyczące funkcjonowania banków
- przepisy ogólne prawa
- bankowy porządek prawny
- przepisy utworzone dla zapewnienia porządku
Porządek prawny od 01.01.1098r.:
znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP)
znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r.
ustawa restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ 01.01.1998r.
ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 29.08.1997r.
ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 01.01.1998r.
Dlaczego przygotowano odrębną ustawę dla banków spółdzielczych i banków gospodarki żywnościowej?
- wygenerowały one bardzo duży portfel kredytów zagrożonych
- dawały kredyty preferencyjne dla rolników na mechanizację rolnictwa i nie kontrolowały ich wykorzystania
Ustawa o BFG:
- system norm ostrożnościowych
- system gwarantowania depozytów
Ustawa o listach zastawnych:
- niezbędna, żeby można było utworzyć banki hipoteczne Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, których podstawą są wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami lub gwarancją określonych instytucji (m.in. Skarb Państwa i NBP). Emitent listów - bank hipoteczny, zobowiązuje się wobec ich posiadacza do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego - wypłaty odsetek i wykupienia samego listu w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.
Zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i zabezpieczenia tego typu papierów wartościowych reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (z 29 sierpnia 1997 r.). Listy zastawne mogą być emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. List zastawny może być papierem wartościowym imiennym bądź na okaziciela
KREDYT BANKOWY A POŻYCZKA KREDYT POŻYCZKA Przepisy regulujące
Ust.prawo bankowe, kodeks cywilny
Kodeks cywilny
Cel wykorzystania
Ściśle określony w umowie
Dowolny
Przedmiot umowy
Środki pieniężne
Środki pieniężne lub rzeczy
Forma udostępnienia
Oddanie środków pieniężnych do dyspozycji
Przeniesienie własności przedmiotu pożyczki
Udzielający
Zawsze bank
Osoba posiadające zdolność do czynności prawnych oraz środki pieniężne
Forma umowy
Zawsze pisemna
Pisemna lub ustna
Oprocentowanie
Z reguły występuje
Nie jest konieczne
Zabezpieczenie
Musi być
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz