zarządzanie instytucjami kredytowymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 7812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie instytucjami kredytowymi - strona 1 zarządzanie instytucjami kredytowymi - strona 2 zarządzanie instytucjami kredytowymi - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
Dr Jerzy Gwizdała
WYKŁAD 1
26 wrzesień 2009
Egzamin-> pytania testowe i otwarte
PROGRAM:
Polski system bankowy a system kredytowy państwa.
Rodzaje banków funkcjonujących w gospodarce.
Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne funkcjonujących banków komercyjnych.
NBP jako kredytobiorca pierwszej instancji.
Produkty kredytowe oraz kredytowe produkty pochodne w ofercie handlowej banków komercyjnych dla klientów detalicznych i korporacyjnych.
Segmentacja klientów w bankach komercyjnych.
Bankowe konsorcjum kredytowe w gospodarce.
Organizacja i funkcjonowanie banków spółdzielczych oraz SKOK-ów w finansowaniu osób fizycznych i przedsiębiorczości.
Zarządzanie bankiem komercyjnym w gospodarce: obszary ryzyka, przyczyny występowania ryzyka bankowego (kredytowego).
Techniki zarządzania aktywami banku.
Finansowanie pozabilansowe w bankach: -organizacja, nowoczesne instrumenty kredytowe,
Strategie zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych.
Pośrednicy kredytowi na rynku usług finansowych.
Rola pośredników kredytowych w obsłudze finansowej klientów detalicznych.
Koncepcje finansowania instytucji pośredników kredytowych.
Nadzór nas instytucjami kredytowymi w Europie.
Perspektywy i scenariusze w rozwoju działalności instytucji kredytowych.
Innowacje na rynku instytucji kredytowych w Europie.
Ceną pieniądza w banku jest oprocentowanie. Wyróżniamy 2 rodzaje ceny:
- cena pieniądza kredytowego
- cena pieniądza depozytowego
Cena pieniądza kredytowego musi być wyższa od ceny pieniądza depozytowego.
Europejski Bank Inwestycyjny- instytucja kredytująca pierwszej instancji, „bank Unii Europejskiej”, kredyty prawie na warunkach preferencyjnych.
Udzielanie kredytów do 20 % kapitałów własnych banku.
Portfel wszystkich kredytów nie wyższy niż 600 % kapitałów własnych banku.
Dwustopniowy system bankowy w Polsce
Organy NBP:
- RPP - Zarząd
- Prezes
KIR-> spółka prawa handlowego; rozliczenia międzybankowe
ZBP-> wspiera działanie banków komercyjnych
W Polsce działają około 53 banki uniwersalne, 579 spółdzielcze, razem 632. 4 banki hipoteczne.
Banki instytucjonalne-> to NIE są banki kredytu inwestycyjnego! Zajmują się inwestycjami kapitałowymi.
Banki hipoteczne-> ich nazwa wzięła się od sposobu zabezpieczenia kredytu. Pożyczki hipotecznej nie można wykorzystać na sfinansowanie działalności gospodarczej.
System-> instytucje i ich organizacja.


(…)

… państwa
EGZAMIN
System nadzoru nad instytucjami kredytowymi jest:
- systemem instytucjonalnym
- systemem mieszanym
Nie jest systemem zintegrowanym!!!
System zintegrowany jest dla KNF.
System norm ostrożnościowych- system gwarantowania depozytów w bankach komercyjnych Polsce. (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
Wskaźnik Cooka -> wskaźnik wypłacalności (adekwatności kapitałowej). Min 8 %
Podział banków…
… funkcjonowania banków
- przepisy ogólne prawa
- bankowy porządek prawny
- przepisy utworzone dla zapewnienia porządku
Porządek prawny od 01.01.1098r.:
znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP)
znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r.
ustawa restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ 01.01.1998r.
ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 29.08.1997r.
ustawa o Bankowym Funduszu…
… kredytowej.
Analiza merytoryczna zdolności kredytowej (ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu)
- metody jakościowe
- metody ilościowe (ocena sytuacji finansowej)
= DECYZJA KREDYTOWA
- podpisanie umowy kredytowej
- monitoring kredytowy
Zawartość dokumentacji formalno-prawnej dla firmy:
status prawny firmy
odpis z rejestru sądowego
zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz