Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4459
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów - strona 1 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów - strona 2 Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1. Cechy środowiska okołobankowego:
Zlikwidowanie tradycyjnych barier oddzielających poszczególne typy instytucji finansowych oraz przenikanie wzajemne ryków finansowych;
Globalizacja polegająca na tym, że zewnętrzne warunki realizacji kontraktu mają w praktyce, niekiedy większy niż krajowy, wpływ na strukturę i funkcjonowanie systemu bankowego;
Gwałtowny rozwój zatrudnienia w instytucjach finansowych i udział usług finansowych w tworzeniu PKB;
Tendencja do zmniejszania liczby banków w wyniku fuzji i przejmowania; wyraźna integracja potencjału gospodarczego banków w ramach regionalnych uwarunkowań gospodarczych;
Tendencja do powstawania wielofunkcyjnych grup bankowych tworzących supermarkety usług finansowych w formie banków uniwersalnych oraz konglomeratów finansowych;
Powstawanie sieci krajowych i międzynarodowych sojuszy strategicznych w ramach grup bankowych;
Liberalizacja rynku, tak aby wszystkie instytucje finansowe miały jednakowy dostęp oraz warunki do czystej gry rynkowej; wymagać to będzie zmiany w krajowych systemach podatkowych oraz podporządkowania protekcjonistycznych regulacji ostroznościowych zasadzie równych korzyści dla wszystkich uczestników rynku;
Deregulacja poszczególnych segmentów rynku usług bankowych przeprowadzona przy zachowaniu zasady jednakowych korzyści i rynkowych regulacji podaży pieniądza;
Zasady ostrożnościowe precyzujące relacje pomiędzy ryzykiem bankowym, a kapitałem finansowym i ludzkim potrzebnym do jego zaabsorbowania;
Konkurencja między bankami w nowych formach jej przejawiania się oraz obecność nowych konkurentów na rynku;
Innowacje technologiczne wywierające odczuwalny wpływ na systemy rozliczeń, nowe produkty i formy konkurencji między bankami;
Nowe systemy rozliczeń krajowych i zagranicznych gwarantujące ich sprawne i tanie przeprowadzanie;
Wzrost konkurencji innowacyjnej w skali krajowej, regionalnej i światowej;
Wzrost wymagań klientów wobec banków detalicznych;
Internacjonalizacja bankowości oraz wykształcenie się międzynarodowej oraz trans granicznej bankowości;
Rozwój bankowości przedsiębiorstw, korporacji ponadnarodowych dzięki sekurytyzacji kredytów i zwiększeniu zapotrzebowania na bankowość inwestycyjną; intensyfikacja pozabilansowych form aktywności banków;
Intensyfikacja pozabilansowych form aktywności banków, sprzężona z zarządzaniem aktywami i pasywami banku;
Narastanie zapotrzebowania na bardziej zaawansowane formy inżynierii finansowej
Orientacja strategiczna w bankach poddanych presji rynkowej;
Swoboda świadczenia usług a bankowość - regulacje prawne
UE - Dyrektywa PE i Rady 2006/48/WE z 14 VI 2006 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
Polska - ustawa z 29 VIII 1997 Prawo bankowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz