Podstawowe pojęcia z bankowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z bankowości - strona 1 Podstawowe pojęcia z bankowości - strona 2

Fragment notatki:

28.09.2010
Wykład 1 Sprawy organizacyjne :
Egzamin - test wielokrotnego wyboru z pomocami naukowymi
Materiał z wykładu obowiązuje na egzamin
System bankowy - całokształt instytucji zajmujących się działalnością bankową, ich zadania ustawowe, związki między nimi oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.
Podejście przedmiotowe
Ustawa „Prawo bankowe” - najważniejsza z ustaw o bankowości
Funkcje systemu bankowego :
Stworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania,
Zapewnienie możliwości dokonywanie płatności, rozliczeń między jednostkami,
Zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
Zapewnienie informacji cenowej
Stworzenie warunków do transformacji środków inwestowania
Dwie pierwsze to funkcje klasyczne
Ryzyko występuje zawsze
Zapewnienie informacji cenowej jest związane z istnieniem banku centralnego
Ewolucja systemu bankowego : Dwuszczeblowy system bankowy (dwupoziomowość) - I szczebel to bank centralny, pozostałe banki to II szczebel, w Polsce 2 szczeble od 1989 roku
Podział na bankowość depozytowo-kredytową i bankowość inwestycyjną - Polska nie zaliczyła tego etapu, bo nie ma banku inwestycyjnego, ale banki uniwersalne wykonują czynności, które powinny wykonywać banki inwestycyjne
Rozwój instytucji wspomagających działalność banków - Np. biura informacji kredytowej, systemy gwarantowanego depozytu, systemy rozliczeniowe Konsolidacja (fuzje, przejęcia) - najwięcej banków w Polsce było 1983 roku (88), obecnie istnieją 53, nie przez upadłości, ale właśnie poprzez fuzje i przejęcia liczba banków zmniejszyła się
Czynniki rozwoju systemów bankowych :
Ustrój społeczny i gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze
Struktura i wielkość popytu na usługi bankowe - banki muszą konkurować
Regulacje prawne działań bankowych - regulacje nadzorcze są największe
Skłonność banków do innowacji
System bankowy :
Bank i tworzone przez państwo, bank światowy
Światowy system bankowy
Banki centralne państw unii ekonomiczno-inwestycyjnych
Banki komercyjne
System bankowy i struktura :
Bank centralny - I szczebel (w Polsce NBP)
Banki - II szczebel
Nadzór bankowy
Instytucje wspomagające działalność banków
Instytucja kredytowa :
Podmiot mający swoją siedzibę za granicą Polski na terytorium jednego z państw członkowskich UE, prowadzący:
we własnym imieniu
na własny rachunek
na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz