Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie - strona 2

note /search

Zarządzanie jakością - notatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3570

nadzw. dr hab. Wojciech Cakon. Notatka to czytelne scany materiałów pisanych ręcznie składa się z 24 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zarządzanie jakością- geneza, ewolucja; pojęcie jakości; interpretacja deskryptywna; etapy rozwoju zarządzania; przydatność użytkowa;...

Rachunkowość - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 7924

...Wycena składników majątku dokonywana jest w różnych momentach, wg różnych zasad. Materiały wyceniamy w ciągu roku wg ceny zakupu, ceny nabycia lub wg stałej ceny ewidencyjnej. Na dzień bilansowy dokonujemy wyceny zapasu materiałów w...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3822

...Formy nabycia KPD  bezpośrednio od emitenta (rola agenta ograniczona tylko do kojarzenia zleceń),  zakup przez agenta emisji, a następnie odsprzedaż inwestorom,  zakup od innego inwestora za pośrednictwem agenta (rynek wtórny),  zakup od innego inwestora papierów pozostających w dep...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4263

zadania izb skarbowych oraz wielu organów podatkowych funkcjonujących w naszym kraju. Notatka zawiera informacje takie jak: kontrola skarbowa, rola sądów administracyjnych oraz porównanie kontroli podatkowej z kontrolą skarbową. Admini...

Polski System podatkowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Polski System podatkowy
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3122

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Bankowość podstawy - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Bankowość
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4704

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Portfel bankowy - bankowość, wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Bankowość
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5110

Posiada również w treści zagadnienia z zarządzania portfelem bankowym. W notatce można znaleźć informacje takie jak: segment klienta indywidualnego, segment klientów zamożnych, grupy funkcjonalne produktów i usług, factoring, leasing, pożyczka partycypacyjna.                                        ...

Zagadnienia ogólne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Psychologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 6552

Zawierają informację na temat korelacji bodziec - reakcja, informacje na temat komunikacji niewerbalnej oraz podstawowych prekursorów.Notatka zawiera również informacje takie jak: psychologia, działy psychologii, style zachowań, podstawowe formy uczenia, teoria behawioralna, psychologia poznawcza, t...

Podstawowe zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5327

Zawierają informację na temat podstawowych aktów prawnych normujących tą kategorię życia, klasyfikację ubezpieczeń oraz podział na grupy, a także funkcje podstawowych organów ubezpieczeniowych. W notatce można znaleźć również informacje takie jak: podstawy prawne,

Podstawowe możliwości lokowania kapitału w sektorze bankowym

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3444

Referat zawiera informacje nie tylko o obligacjach i akcjach, ale także o rodzajach lokat i innych mniejszych narzędzi lokowania.                                                                                                                                                                          ...