Bankowość podstawy - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4536
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość podstawy - wykłady - strona 1 Bankowość podstawy - wykłady - strona 2 Bankowość podstawy - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(…)

… o kredyt, bądź innych umów dotyczących usług
bankowych. Źródłami roszczeń stanowiącymi potencjalną podstawę procesu monitoringu i
windykacji są: kredyty, pożyczki, weksle, akredytywa, gwarancje i poręczenia bankowe, karty
płatnicze. Strategia postępowania banku wobec dłużnika może w szczególności polegać na:
realizacji restrukturyzacji zadłużenia, realizacji zabezpieczeń poza postępowaniem
egzekucyjnym…
… detaliczną oraz
zarządzanie aktywami. Od stosunkowo krótkiego czasu banki współpracują z firmami
ubezpieczeniowymi, a na rynku funkcjonują produkty bankowo-ubezpieczeniowe. Całość
oferty b.komercyjnych można podzielić na 7 grup funkcjonalnych:
grI to produkty i usługi do bieżącej obsługi potrzeb podmiotów, można tu wskazać na
rachunki bankowe, karty płatnicze, usługi elektroniczne
grII wiąże…
… instrumenty zapłaty,
instrumenty zabezpieczające, operacje wymiany walut oraz instrumenty finansowania
transakcji i handlu zagranicznego
grV to produkty pakietowe, a więc zestawy instrumentów, które obejmują większą liczbę
wzajemnie uzupełniających się produktów i usług.
grVI to inne usługi, w tym zwłaszcza kredyty konsorcjalne. Ten rodzaj kredytów funkcjonuje
w celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego
… oraz są wysoko marżowe. Produkty martwe i do likwidacji są nieużywane,
często także nierentowne. Są natomiast pozostawione w systemie z uwagi na wysokie koszty
ich usunięcia.
System oceny ryzyka kredytowego
Są określone w specjalnych instrukcjach kredytowych. Te systemy w istocie nie mają
zasadniczych różnic w różnych bankach, aczkolwiek notuje się występowanie pewnych
rozbieżności oraz sposobów podejścia do oceny. System oceny ryzyka kredytowego ma
zastosowanie do następujących produktów detalicznych, kredytowych i okołorachunkowych:
1.Pożyczki gotówkowe tak okazjonalne jak również odnawialne.
2.Limity zadłużenia w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
3.Kredyty na zakup pojazdu przez klientów indywidualnych.
4.Karty kredytowe.
5.Karty typu ‘charge’.
6.Kredyty remontowe.
7.Mieszkaniowe kredyty…
… się także
leasing nieruchomości od paru lat. W tym segmencie największy udział mają obiekty
handlowe, obiekty przemysłowe. Mały udział jak dotąd przypada na hotele i obiekty
rekreacyjne. Dużą rolę przywiązuje się do rozwoju leasingu konsumenckiego, który może być
alternatywą do kredytów konsumenckich.
Alternatywne instrumenty finansowania Śląska Sieć Aniołów Biznesu SILBAN: Projekt
SILBAN funkcjonuje od kwietnia…
… stron transakcji tj. projektodawców i inwestorów oraz kojarzenie
projektodawców i Aniołów Biznesu. Aniołami Biznesu są osoby dysponujące kapitałami,
określają oni swoje oczekiwania wobec projektu w szczególności określają preferowany teren
lokalizacji biznesu, preferowane branże gospodarcze z dziedziny, których realizowane są
projekty biznesowe, wielkość śr. finansowych, które, które chcą zainwestować…
…, a więc przed wejściem na drogę sądową z tytułem wykonawczym, po
bezskutecznej egzekucji komorniczej, bądź też w trakcie prowadzenia czynności przez
podmiot niezależny.
Fundusze Unijne a sektor bankowy Programy przedakcesyjne: Pomoc finansowa UE dla
Polski datuje się od 1989 roku. Pierwszym programem funkcjonującym w Pl był Program
PHARE . W początkowym okresie z tego programu unijnego były sfinansowane
przedsięwzięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz