Aktywne operacje banku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5642
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywne operacje banku - wykład - strona 1 Aktywne operacje banku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Aktywne operacje banku - polityka kredytowa, rodzaje kredytów, polityka lokacyjna Operacje bankowe nazywane są czynnościami bankowymi. Ogólnie są to usługi i produkty, jakie bank ma w swej ofercie. Operacje bankowe odbywają się pomiędzy bankiem a jego klientami, którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Mają one zazwyczaj charakter finansowy. Operacje bankowe można podzielić na aktywne, pasywne, pośredniczące. Operacje aktywne polegają na udzielaniu przez bank, kredytów, pożyczek. Zalicza się do nich także zakupy papierów wartościowych. Generalnie, operacje aktywne polegają na wykorzystywaniu przez bank środków pieniężnych powierzonych mu przez klientów.
Operacje aktywne obejmują w szczególności udzielone przez bank: - Kredyty i pożyczki,
- Papiery wartościowe (akcje, obligacje, bony),
- Udzielone przez bank lokaty międzybankowe. Podstawową grupę operacji aktywnych stanowią należności . Banki udzielają kredytów na działalność gospodarczą w formie kredytów inwe­stycyjnych oraz obrotowych czy tez linii kredytowych. Coraz częściej do oferty banków wchodzą także takie produkty jak: leasing, franchising, factoring, venture capital. Natomiast gospodarstwa domowe coraz częściej korzystają z kredytów konsumpcyjnych czy to w formie limitu w koncie, karty kredytowej czy też kredytów ratalnych. Podział kredytów bankowych kredyt gospodarczy kredyt obrotowy kredyt w rachunku bieżącym kredyt rewolwingowy kredyt w rachunku kredytowym kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację
kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna
kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością
kredyt wekslowy dyskontowy i akceptacyjny
kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
kredyt dla osób fizycznych kredyt mieszkaniowy kredyt samochodowy kredyt konsumpcyjny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz