Finanse- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse- wykład 3 - strona 1 Finanse- wykład 3 - strona 2 Finanse- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Wykład 3 prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Operacje otwartego rynku- zespół transakcji kupna i sprzedazy dłużnych papierow wartościowych w celu kształtowania oczekiwanej podazy pieniądza (publicznych i prywatnych). Transakcje bezwarunkowe sprzedazy lub kupna papierów wartościowych (np. sprzedaz banków pieniężnych NBP) nieodwracalne przeniesienie praw własności
TRANSAKCJE WARUNKOWE (bank centralny dokonuje 2 transakcji równocześnie)
Zakupu (repo) sprzedaży (reverse repo)
Kupuje od banków papiery - sprzedaje bankom papiery wartościowe
Wartościowe -odkupuje od banków te same papiery Odsprzedaje bankom te same wartościowe w uzgodnionym terminie
papiery wartościowe w terminie
uzgodnionym
Operacje depozytowo-kredytowe
Depozytowe- umożliwiające bankom złożenie depozytu (krótkoterminowej lokaty) w banku centralnym
Kredytowe- umożliwiające zaciagnięcie kredytu w banku centralnym Kredyt lombardowy (pod zastaw papierów wartościowych)
Kredyt redyskontowy (weksel)
Kredyt refinansowy
Prawo bankowe
Bank jest osoba prawna działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym
Zasady działania banków komercyjnych Uniwersalizm- zaspokojenie potrzeb klientów na wszystkie rodzaje usług finansowych
Samodzielnośc- samodzielne wyboru kierunku działania z przejmowaniem odpowiedzialności
Konkurencyjność- osiąganie przewagi konkurencyjnej (stopy %, prowizje, opłaty, produkty, dbałośc o klienta)
Samofinansowanie- prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej
Komercjalizm- dążenie do zysku i jego maksymalizacja
Zarzadzanie bankiem koncentruje się na 4 podstawowych celach:
Utrzymanie płynności, zapewnienie wypłacalności depozytów
Minimalizacja ryzyka
Maksymalizacja zysku
Adekwatność kapitałowa, utrzymanie wysokości kapitału na odpowiednim poziomie i w odpowiedni sposób (wymaga utrzymania wysokości kapitałów i zapewnienie odpowiedzialnej struktury kapitałów i aktywów)
Kryteria klasyfikacji banków
Rodzaj działalnosci
Uniwersalne Specjalistyczne
Obszar działania
Lokalne
Regionalne
Krajowe
Miedzynarodowe
Globalne


(…)


Uniwersalne Specjalistyczne
Obszar działania
Lokalne
Regionalne
Krajowe
Miedzynarodowe
Globalne
Forma własności
Prywatne (przewaga)
Państwowe (przewaga udziału Skarbu Państwa)
Spółdzielcze (prawo spółdzielcze + prawo bankowe)
Komunalne (instytucje regionalne)
Z kapitałem zagranicznym
Forma prawna
Spółki akcyjne
Spółdzielnie
Banki państwowe
Charakter rynku
Detaliczne
Hurtowe
Czynności bankowe
Aktywne
Kredyty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz