Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów - strona 1 Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów - strona 2 Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów - strona 3

Fragment notatki:

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów
Najlepszym gwarantem zwrotu udostępnionych przez bank środków jest dobra kondycja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. Dla zminimalizowania negatywnych dla banku skutków braku spłaty wierzytelności, banki żądają prawnych zabezpieczeń spłaty. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowiące substytut spłaty wierzytelności należy zawsze traktować jako dodatkowy element zwiększający bezpieczeństwo transakcji kredytowej dla banku, gdyż celem banku jest uzyskanie terminowej spłaty kredytu wraz z wynagrodzeniem dla banku bez konieczności korzystania z zabezpieczeń. Stosowanie przez banki prawnych zabezpieczeń uzasadnia się również wskazując, iż w praktyce odpowiedzialność kontraktowa kredytobiorców jest niewystarczająca, nie zabezpiecza banku przed przejęciem majątku lub określonej części majątku przez innych kredytodawców, tym samym nie daje gwarancji „odzyskania” wierzytelności.
Jedynie w przypadku kredytów dla zaufanych klientów charakteryzujących się bardzo niskim ryzykiem bank może zrezygnować z zabezpieczenia spłaty należności i udostępniać środki pieniężne w formie kredytu in blanco. Jeżeli jednak w trakcie spłacania kredytu pogorszy się sytuacja finansowa kredytobiorcy, bank ma prawo zażądać odpowiedniego zabezpieczenia prawnego.
W celu zminimalizowania ryzyka banki bardzo często stosują kilka form zabezpieczenia kredytu jednocześnie.
Formy prawnych zabezpieczeń kredytów dzielą się na dwie grupy:
zabezpieczenie rzeczowe
zabezpieczenie osobiste
Zabezpieczenia rzeczowe obejmują wskazane składniki majątku, które mogą gwarantować spłatę kredytu, natomiast zabezpieczenia osobiste są oparte na odpowiedzialności osobistej osoby dającej zabezpieczenie, która odpowiada całym swoim majątkiem.
Do zabezpieczeń osobistych zalicza się:
weksel własny in blanco
poręczenie wekslowe (awal)
poręczenie cywilne
gwarancja bankowa
pełnomocnictwo
przystąpienie do długu
przejęcie długu
cesja
ubezpieczenie kredytu
Zabezpieczenie kredytu na podstawie weksla własnego in blanco polega na tym, że bank przejmuje weksel nieuzupełniony, zaopatrzony co najmniej w podpis kredytobiorcy. Weksel in blanco nie zawiera sumy wekslowej i terminu płatności. W momencie jego wystawienia nie jest bowiem znana ostateczna suma wekslowa, na którą składa się kwota kredytu, odsetki i inne opłaty, ani termin płatności. Najczęściej wraz z wekslem podpisywana jest deklaracja wekslowa, która zawiera informacje dotyczące warunków realizacji weksla przez bank. W przypadku tego rodzaju weksla bank jest uprawniony do jego uzupełnienia w momencie zaprzestania spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz