Reforma bankowości w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma bankowości w Polsce - wykład - strona 1 Reforma bankowości w Polsce - wykład - strona 2 Reforma bankowości w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład IV
REFORMA BANKOWOŚCI W POLSCE:
Przed reformą:
- przeważają części pod. gosp. podlegała bezpieczeństwo Bankowi Centralnemu,
- Banki, które obsługiwały określone obszary gospodarki: PKO BP, NBP, PKO S.A. (obsługa dewizowa ludności), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ).
- większość przedsięwzięć była realizowana dzięki kredytom,
- bank pełni również funkcję kontrolną,
Reforma:
- z NBP wyodrębniło się 9 banków komercyjnych (ich centrale w różnych miejscach Polski). Powstały w zasobach dawnego NBP.
- były to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
- następne banki zaczęły zmieniać właścicieli,
- prywatyzacja następowała - nadwyżki między ceną rynkową, a nominalną akcji do SP.
- środki z prywatyzacji banków były źródłem zasileń Skarbu Państwa,
- proces reformowania banków trwa nadal.
- W 1989 roku w wyniku reformy powstało 9 banków operacyjnych na bazie NBP, ale powstał też szereg innych banków.
Reforma bankowości w Polsce:
- związana z reformą całej gospodarki,
- oddzielenie funkcji banku centralnego od bezpośredniej działalności kredytowej,
- utworzenie banków uniwersalnych,
- konkurencja między bankami i oparcie funkcjonowania banków na zasadach samodzielności i samofinansowania,
- wzrost aktywności banków,
- rola NBP jako Banku Centralnego koordynującego działalność innych banków i refinansujących je.
ROLE I FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO:
NARODOWY BANK POLSKI
Instrumenty oddziaływania Banku Centralnego:
- refinansowanie banków poprzez:
* kredyt refinansowy,
* kredyt redyskontowy (redyskonto weksli handlowych),
* kredyt lombardowy (pod zastaw papierów wartościowych)
- operacje otwartego rynku
* sprzedaż i zakup poprzez Bank Centralny (weksli skarbowych, bonów pieniężnych NBP i obligacji),
- rezerwy obowiązkowe
* stopy rezerw są nie uzależnione od rodzaju depozytu,
* rezerwy pozwalają uruchomić większy kontyngent kredytu redyskontowego czy lombardowego,
* Rada Polityki Pieniężnej ustala stopę rezerw obowiązkowych.
RPP - na czele prezes NBP; skład: przedstawiciele wskazani przez Prezydenta, Sejm i Senat; ustala podstawowe stopy procentowe.
STOPA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ:
- od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie
3%
- od terminowych wkładów złotowych


(…)

… innych rachunków bankowych,
  3)   udzielanie kredytów,
  4)   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
  5)   emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  6)   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  6a)  wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego,
  7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
  8…
… kredytu bankowego:
- inflacja - stopa kredytu wyższa niż stopa inflacji) - stopa realnie dodatnia,
- czas, na jaki ma być udzielony kredyt, okres kredytowania,
- jakość zabezpieczenia kredytu,
- wielkość kredytu,
- popyt na kredyt,
- polityka kredytowa w zakresie kształtowania portfelu kredytowego,
- sytuacja finansowa konkretnego kredytobiorcy, zdolność kredytowa.
ETAPY PROCEDURY KREDYTOWEJ:
1 Przyjęcie…
… i Senat; ustala podstawowe stopy procentowe.
STOPA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ:
- od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie
3%
- od terminowych wkładów złotowych
3%
- od wkładów w walutach obcych na każde żądanie
3%
- od wkładów terminowych w walutach obcych
3%
- od środków terminowych a tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo)
0%
Stopa lombardowa: 5%
KREDYT LOMBARDOWY - Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) -określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.
W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego).
KREDYTY REDYSKONTOWE - bank operacyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz