Podstawy finansów

note /search

Podstawy finansów - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Podstawy finansów
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 9065

W pliku znajdują się wszystkie wykłady z zajęć u dr Janiny Kotlińskiej z przedmiotu podstawy finansów. Notatka zawiera 19 plików, w których m.in. znajdziecie takie kwestie jak: Przedmiot badań nauki finansów; Metody wykorzystywane w nauce finansów; Systematyka zjawisk finansowych; Kategorie finan...

Banki - podstawy finansów

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podstawy finansów
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4200

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: bank centralny i banki komercyjne, funkcje banku centralnego, emisja pieniądza bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, miary pieniądza, zadania Narodowego Banku Polskiego, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, stopa minim...

Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy finansów
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4991

System budżetowy Budżet państwa Budżet państwa jest podstawowym ogniwem finansów publicznych. W budżecie państwa gromadzona jest i dzielona największa część funduszy publicznych. 1688- rok uznawany za „narodziny budżetu”, uchwalenie Bill of Rights parlament angielski zyskał prawo nakładania podatk...

Charakterystyka wydatków budżetu państwa, deficyt budżetowy, dług publ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy finansów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4165

System budżetowy Charakterystyka wydatków budżetu państwa Zgromadzone dochody służą realizacji wydatków budżetowych. Wydatki budżetu państwa odzwierciedlają kierunki i zakres działalności państwa w obszarach, w których zawodzi rynek. Pewne zadania może wykonywać tylko państwo np. obronność. Wydatk...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1701

Algorytmy obliczania subwencji i wszystko co się z tym wiąże, Subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej oraz z części równoważącej. wskaźniki dochodu gmin roczny wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy G = kwota dochodów podatkowych gminy uzyskana w roku poprzedzając...

Test Podstawy Finansów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Podstawy finansów
Pobrań: 2303
Wyświetleń: 10094

W pliku znajdziecie test dla 3 grup. W każdej grupie podane są pytania otwarte, problemowe oraz pytania testowe z 4 odpowiedziami do wyboru. Grupa 1 Problemowe:Deficyt budżetowy -wspólne ogniwo polityki monetarnej i polityki finansowej -teza Definicje :cło, składka, dług publiczny martwyz abcd...

Finanse test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Podstawy finansów
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5383

...1 Podstawą opodatkowania jest a) skrystalizowany przedmiot opodatkowania b) zweryfikowany przedmiot opodatkowania c) zdefiniowany przedmiot opodatkowania d) skwantyfikowany przedmiot opodatkowania [x] 2Rodzaje deficytu a) cykliczny [x] b) strukturalny [x] c) planowany d) ...

Klasyfikacja finansów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2415

Potocznie: finanse = zasoby pieniężne Tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości, wchodzą w zakres finansów. Przedmiot nauki finansów – nauka o zjawi...

Podstawy finansów - notatki z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

PRÓG RENTOWNOŚCI – przychody ze sprzedaży – jednostkowa cena sprzedaży – wolumen (ilość) sprzedaży – koszty całkowite – koszty stałe – koszty zmienne – jednostkowy koszt zmienny – wolumen (ilość) sprzedaży Próg rentowności (Break even point) to taka wielkość produkcji, która powoduje wyró...

Ogniwa systemu finansowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 861

Finanse Finanse- operacje gospodarcze za pomocą pieniądza. Procesy dokonywane w ramach procesów (zjawisk) ekonomicznych. Produkcja Podział -Brak zj. -zj. Pieniądza Pieniężnych -ale ma na niego wpływ część w rzeczach proces wy...