Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie - strona 3

Wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Smyczek
 • Ochrona interesów konsumenta
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2324

dr hab. Sławomir Smyczek. Notatka składa się z 32 stron. "• ochrona konsumentów przed towarami i usługami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia • promowanie i ochrona ekonomicznych interesów konsumentów • wprowadzanie norm bezpieczeństwa i jakości dóbr i usług konsumpcyjnych • wprowadzani...

Finanse Przedsiębiorstw - wykład

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Maria Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 4557

...Finanse przedsiębiorstw - to zjawisko ekonomiczne wyrażone w pieniądzu, które z jednej strony służą gromadzeniu, a z drugiej strony wydatkowaniu środków pieniężnych na cele przedsiębiorstwa. Musza się kierować gospodarnością i dążyć do max.zysku. Cel: - maksymalizacja wartości rynkowej; -...

Postępowanie administracyjne - Zakres podmiotowy postępowania administ...

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr hab. Stanisław Nitecki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 8421

...1. Zakres podmiotowy KPA Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego sensu stricto wyznacza pojęcie organu administracji publicznej. Przepisy KPA o ogólnym postępowaniu adm. stosują przede wszystkim organy adm. publicznej o znaczeniu ustrojowym- organy, które zostały powołane do wykonywa...

Finanse publiczne - podstawy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3150

...Finanse publiczne – inaczej to finansowa aktywność władzy publicznej w obszarze zagadnień społecznych , gospodarczych i politycznych ; to część systemu finansowego , ekonomii które maja wpływ na gospodarkę rynkową , na naukę prawa; Finanse publiczne wg nauki skarbowości – obejmowały badani...

Finanse publiczne - test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5866

...1. Oddziaływanie przez podatki oraz wydatki publiczne na poziom popytu globalnego w gospodarce wiąże się z realizacją funkcji finansów publicznych: a) alokacyjnej b) redystrybucyjnej c) stabilizacyjnej d) fiskalnej 2. Prz...

Mikroekonomia - całość zagadnień

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3815

...1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające okre...

Mikroekonomia zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4179

...1.Ekonomia – hoikos „nomos” – nauka o racjonalnym gospodarowaniu. 2.Gospodarowanie – „zarządzanie dobrami” – proces składający się z produkcji, podziału i konsumpcji. 3.zasady racjonalnego gospodarowania: a) największego efektu /zasada wydajności/- dysponując określoną ilością zasobów...

Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2422

Są to pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami. ...Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki o charakterze publiczno - prawnym wynikające z aktów ustawowo administracyjnych natomiast egzekucja sądowa, cywilnoprawna unormow...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 12208

...Instytucja finansowa – podmiot, nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawą działalności będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie objętym prawem bankowym. Najważniejsze czynności to nabywanie i zbywanie udziałów i akcji...

Finanse publiczne - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Marek Mastalerz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4963

...Zastosowanie kryterium własności pozwala stwierdzić, że przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem oraz rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.Nowoczesne ujęcie nauki o finansach publi...