Polski System podatkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski System podatkowy - strona 1 Polski System podatkowy - strona 2 Polski System podatkowy - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(…)

….
Druga rzecz podlegająca podatkowaniu to eksport i import towarów i usług
Trzecia rzecz to wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów WNT i wewnątrz wspólnotowe
nabycie WDT
Przez dostawę rozumie się nie tylko sprzedaż ale wszelkie transakcje powodujące takie same
skutki ekonomiczne.
Na podstawie ustaw o statystyce państwowej stworzono :
PKWiU – polska klasyfikacja wyrobów i usług – generalnie zawiera…
… i
innych nieodpłatnych świadczeniach. Wyjątkami są przychody z następujący źródeł
przychodów:
- pozarolniczej działalności gospodarczej,
- z działów specjalnych produkcji rolnej,
- z kapitałów pieniężnych,
- z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz innych rzeczy,
- nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych.
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW
1) Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją
rolną, praca nakładcza, emerytury lub renta
2) Działalność wykonywana osobiście,
3) Pozarolnicza działalność gospodarcza,
4) Działy specjalne produkcji rolnej,
5) Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym
charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji
rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na
prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątków
związanych z działalnością gospodarczą
6) Kapitałów pieniężnych i prawa majątkowe
7) Odpłatne zbycie (dot. Nieruchomości i innych rzeczy)
8) Inne źródła
PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ NIEUJAWNIONYCH
Wysokość przychodów…
… pokera- 50%
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
- podatek od spadków i darowizn jest podatkiem od nieodpłatnego przyrostu majątku, gdyż w
istocie podlega mu wzbogacenie się nabywcy rzeczy i praw majątkowych (wartość czysta)
- z punktu widzenia klasyfikacji podatkowych jest podatkiem pobieranym od osób
fizycznych, bezpośrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, osobistym, majątkowym,
- podatek ten jest dochodem…
… o grach hazardowych
- ustawa określa warunki urządzenia i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier
losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.
- grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności
zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin
MONOPOL
- prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo
stanowi…

- w grze liczbowej suma wpłaconych stawek
STAWKA PODATKU OD GIER WYNOSI DLA:
- w loterii fantowej i gry bingo fantowe- 10%
- loterii pieniężnej- 15%
- gry liczbowe- 20%
- gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audiotekstowej i pokera rozgrywanego w formie
turnieju gry pokera- 25%
- gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera
- rozgrywanego w formie turnieju gry…
… zapisu, polecenia testamentowego
2) darowizny, polecenia darczyńcy
3) zasiedzenia
4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności
5) zachowku jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkobiercę
darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności
POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO:
- przy nabyciu w drodze dziedziczenia- z chwilą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz