Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych-opracowanie - strona 1 Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych-opracowanie - strona 2 Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (podział ze względu na kryterium zaspokojenia wierzyciela) Efektywne: 1) zapłata (omówione wyżej)
2) pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta - taki sam efekt jak zapłata, płatnik bądź inkasent jest jakby reprezentantem organu podatkowego, ten sposób zapłaty wiąże się z odpowiedzialnością płatnika/inkasenta
3) potrącenie - w przypadku wierzytelności wzajemnych, wymagalnych, bezspornych, przysługujących bezpośrednio podatnikowi, możliwe na podstawie umowy lub jednostronnej czynności prawnej organu, dotyczy to wyłącznie określonego katalogu wierzytelności wymienionych w ordynacji podatkowej, odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji
4) zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku (omówione wyżej)
5) przeniesienie własności rzeczy (ruchomości albo nieruchomości) lub praw majątkowych - sposób szczególny wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, korzysta się z niego, gdy podatnik nie ma aktywów płynnych (środków finansowych, którymi mógłby dokonać zapłaty), przeniesienie następuje na wniosek podatnika w drodze umowy (stroną jest starosta - gdy na rzecz SP, albo organ wyk. j.s.t. - gdy na rzecz j.s.t.)
6) przejęcie własności nieruchomości lub praw majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym Nieefektywne: 1) zaniechanie poboru (omówione wyżej)
2) umorzenie zaległości (omówione wyżej) 3) przedawnienie (omówione wyżej)
4) wykorzystanie instytucji interpretacji podatkowych - motywowane tym, że jeśli podatnik zastosował się do wydanej interpretacji, to nie może ponosić ujemnych konsekwencji takiego zachowania
Podatki (część szczegółowa) Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług ( value added tax , czyli podatek od wartości dodanej) jest powszechnym podatkiem obrotowym netto. Stanowi w całości dochód Skarbu Państwa. Jest to podatek pośredni (podmiot formalny podatku nie jest podmiotem ekonomicznym), zwyczajny i obligatoryjny . Cechy typowe dla VAT: cenotwórczość (jest to podatek rynkowy - wpływający na strukturę kosztów utrzymania podmiotów rzeczywiście nim obciążonych) wielofazowość (pobierany jest w każdej fazie obrotu) fiskalność (służy w pierwszym rzędzie pokrywaniu potrzeb finansowych państwa) neutralność ze względu na: - ceny w okresie, gdy towar znajduje się w obrocie (faktyczne obciążenie nastąpi, gdy towar zostanie wyłączony z obrotu)
- mechanizmu konkurencji rynkowej
- wymiany międzynarodowej (zasada opodatkowania w miejscu konsumpcji)

(…)

…. Podatnicy muszą bez wezwania składać deklaracje podatkowe właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać podatek. Ustawa, ze względu na specyficzny przedmiot opodatkowania, nie przewiduje zwolnień ani ulg. Podatek od spadków i darowizn
Jest podatkiem typu majątkowego, rzeczowym, zwyczajnym i bezpośrednim. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym. Płacony jest bezpośrednio, bądź za pośrednictwem płatnika, którym najczęściej jest notariusz. Podmiot
Podatek ten dotyczy jedynie osób fizycznych. Charakterystyczną cechą podatku od spadków i darowizn jest oparcie jego konstrukcji na zasadzie podziału podatników na grupy podatkowe. W obecnym stanie występują trzy grupy podatkowe, przynależność do danej grupy uwarunkowana…
….
Przy poborze tego podatku zastosowano technikę samo obliczania lub też obliczania podatku przez płatnika. Podatnicy mają obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Deklaracje składane są za okresy miesięczne. Podatek od gier
Uregulowany nową ustawą o grach hazardowych z 19.11.2009r. Stanowi w całości dochód budżetu państwa.
Podmiot
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
… stawki w pierwszej grupie.
Mamy dosyć szeroki katalog zwolnień:
Wśród zwolnień możemy wyróżnić cztery zasadnicze grupy dotyczące:
- działalności rolniczej
- pozarolniczej działalności gospodarczej
- przedmiotów gospodarstwa domowego
- nabycia domu i mieszkania
Istotne znaczenie dla podatników ma występująca w podatku od spadków i darowizn ulga mieszkaniowa, chodzi w niej o to, że do podstawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz