podatek od gier - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek od gier - omówienie - strona 1 podatek od gier - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

. Podatek od gier - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Ustawa o grach hazardowych.
Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.
PODMIOT PODATKU  podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.
OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAJE  obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności w pierwszym z punktów objętych zezwoleniem.
W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu działalności lub czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził prowadzenie tej działalności lub wykonanie czynności.
PRZEDMIOT PODATKU  przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
@ urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera
@ udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera
PODSTAWA OPODATKOWANIA  podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
@ w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo  suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze
@ w loterii audioteksowej  przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii
@ w grze liczbowej  suma wpłaconych stawek
@ w zakładach wzajemnych  suma wpłaconych stawek
@ w grze bingo pieniężne  wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę
@ w grze bingo fantowe  wartość nominalna kartonów użytych do gry
@ w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera  kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony
@ w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera  kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju
@ w grze na automacie  kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier

(…)

… innych niż wymienione w pkt 6  12 %
TRYB I WARUNKI PŁATNOŚCI  podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:
@ składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru
@ obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej (za okresy miesięczne, w terminie do 10…
… podatkowych.
Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
@ złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
@ obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej (dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego…
… złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, sporządzonego w oparciu o dokumentację, rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.
Właściwość miejscową organów…
… w sposób określony w organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
Na wniosek organu podatkowego, określone we wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz