Podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5299
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia - strona 1 Podstawowe zagadnienia - strona 2 Podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Zawierają informację na temat podstawowych aktów prawnych normujących tą kategorię życia, klasyfikację ubezpieczeń oraz podział na grupy, a także funkcje podstawowych organów ubezpieczeniowych. W notatce można znaleźć również informacje takie jak: podstawy prawne, ubezpieczenia na życie, podział ubezpieczeń, funkcje PBUK, KNF, agent, broker, aktuariusz, klasyfikacja ubezpieczeń, ubezpieczenia OC.

UBEZPIECZENIA Wykład 28.02.09    1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce ubezpieczeń majątkowych, osobowe, gospodarcze   Zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce regulują przepisy IV ustaw z dn. 22 maja 2003r [ Dz.U.2003.124.1151-1154, ze zmianami]  Funkcjonowanie rynku o którym mowa regulują normy prawa prywatno cywilnego, co oznacza że wyżej powołane ustawy pozostają w zgodzie z przepisami kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r) a konkretnie księga III tytuł XXVII art. 805-834  1151 -  ustawa o działalności ubezpieczeniowej 1152- ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych , ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym, polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych 1153- ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczonych 1154- ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym  Obok wyżej powołanych 5 ustaw istnieje wiele innych związanych szeroko rozumianymi ubezpieczeniami. Wśród ustaw uzupełniających szczególnie ważnych należą:  USTAWA Z DNIA 15.04.05 o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.  USTAWA Z DNIA 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym  KNU i FE 
 
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 
 KNF i FE 
 
Komisja Nadzoru Finansowego i  Funduszy Emerytalnych  
 
 
 
Stanisław Kluza stoi na czele KNF 
  USTAWA Z DNIA 7.07.1994 O gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach kredytów eksportowych. [DZ.U.2001.59.609, t.j. ze zmianami]  KUKE S.A. – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  W zakresie aktów wykonanych w randze rozporządzenia jest rozporządzeniem Ministra Finansów. z dnia 08.12.2003 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.  Rozporządzenie to jest ważne dlatego iż ustawa o rachunkowości z 2002 r nieformalnie wyróżnia pewne instytucje które nazywamy umownie instytucjami zaufania publicznego (instytucje obracające pieniędzmi powierzonymi przez tzw. Drobnych ciułaczy)  W ustawie o rachunkowości zapisano delegację dla Ministra Finansów do opracowywania i publikacji szczególnych zasad ewidencji i sprawozdawczości dla tych instytucji. Te szczególne zasady mają na celu zapewnienie maksymalnej transparentności tych instytucji i wymuszają na nich publikację kwartalną pełnych sprawozdań finansowych. Uzupełnione o wartości o ustawie o określonym wskaźniku. Klasyfikacja ubezpieczeń : W załączniku nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej znajdziemy podział ubezpieczeń na działy i grupy.  Dział I – ubezpieczenia na życie gdzie wyróżnia się 5 grup 

(…)

… spowodowanych żywiołami przy
czym chodzi tu o szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3 do 7
Polska ustawa pod pojęciem żywioł nakazuje rozumieć ogień, eksplozję, burzę,
inne żywioły, energię jądrową, obsunięcia ziemi, tąpnięcia
Pełna nazwa tego produktu to : ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń
losowych.
W krajach UE za standardowe żywioły uważa się te określone mianem:
F
Fire
L
Lighpning (piorun)
EX
Explosion…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz