Ubezpieczenia społeczne

note /search

Ubezpieczenie - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3808

pan dr Damian Walczak jest asystentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Notatka składa się z 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka społeczna, działy polityki społecznej, zasady polityki społecznej, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczalność ry...

Zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 3143

WYKŁAD 1 (24.02.2011)  Początki ubezpieczeń:  STAROŻYTNOŚĆ      Babilonia – opieka nad wdowami i sierotami      Grecja – system zasiłków płaconych z państwa      Judaizm – miłosierdzie ...

Świadczenie ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. Świadczenie ubezpieczeniowe Pieniężne Odszkodowawcze - zakaz kumulacji odszkodowań (w każdym typie ubezpieczeń majątkowych i w części ubezpieczeń osobowych np. zwrot kosztów leczenia); Nie odszkodowawcze W wyjątkowych sytuacjach świadczenie niepieniężne. Suma...

Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń Rynek ubezpieczeniowy Rynek - ogół transakcji kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie. Rynek ubezpieczeniowy - segment rynku ogólnego, który obej...

Istota ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Istota ubezpieczeń, ich funkcje i rodzaje Proces prowadzący do pojawienia się zdarzenia: Czynniki  funkcjonowanie w społeczeństwie Pozytywne skutki ; Zdarzenie Negatywne skutki (obszar zainteresowań ubezpieczeń). Zdrowie i życie ludzkie; Zdarzenie Majątek; O...

Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń - Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Olzacka. Notatka składa się z 4 stron. Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń Funkcje Społeczna Ekonomiczna Ochrony ubezpieczeniowej Prewencyjna Finansowa (zmniejszenia Prawdopodobieństwa Zaistnienia Zdarzenia) Czujemy się bezpieczniej mając ubezpieczenie Aby ubezpieczenie należycie wykonywało w/w funkc...

Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór ubezpieczeniowy - działalność polegająca na sprawowaniu pieczy przez organ państwowy nad przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym celem zapewnienia przestrzegania przez nich powszechnie obow...

Zakres ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Zakres ubezpieczeń społecznych: 1 Ubezpieczenia emerytalne - ma zapewnić w przyszłości emeryturę 2. Ubezpieczenia rentowe - w razie niezdolności do pracy lub w razie straty osoby utrzymującej członków rodziny, 3. Ubezpieczenia chorobowe i w razie macierzyństwa - świadczenia finansowe 4. Ubezpiecz...

Zasadu ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1652

ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zasady prawa to podstawowe normy, które określają założenia danego systemu, które mogą być sformulowane w przepisie prawa (zasada-norma) lub moga być wyprowadzone z calego systemu przepisów prawa danej dziedzin. W obrębie prawa ubezp. społecznych można wyodrębnić n...

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek macierzyński

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 p...