Zbiór informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiór informacji - strona 1 Zbiór informacji - strona 2 Zbiór informacji - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 (24.02.2011)  Początki ubezpieczeń:  STAROŻYTNOŚĆ      Babilonia – opieka nad wdowami i sierotami      Grecja – system zasiłków płaconych z państwa      Judaizm – miłosierdzie wobec chorych      Rzym – rozdawanie żywności      Buddyzm – obowiązek miłosierdzia    Początki polityki społecznej:   o  Hammurabi (XVIII w p.n.e.) – nakaz opieki społecznej nad wdowami i sierotami  o  Judaizm (XI w p.n.e.) – nakaz miłosierdzia wobec chorych  o  Buddyzm ( IV w p.n.e.) – nakaz miłosierdzia  o  Arystoteles (IV w p.n.e.) – człowiek jako istota społecznie zobowiązany jest do pomocy bliźniemu  o  Cycero (I w p.n.e.) – sprawiedliwość nakazuje litować się nad rasą ludzką.     Początki polityki społecznej:   Średniowiecze    Chrześcijaństwo (od IV w n.e.) – obowiązek jałmużny    Islam (od VII w n.e.) – obowiązek miłosierdzia wobec potrzebujących -   Czasy nowożytnie    Anglia ( XVII w) – ustawa o ubogich: 1601 r.:   surowe kary za żebractwo, gromadzenie przez państwo funduszy na bieżącą pomoc i tworzenie miejsc pracy  dla „pauerów”.    WYKŁAD 2 (10.02.2011)   MODELE SYSTEMU EMERYTALNEGO       SYSTEM REPARTYCYJNY (ok. 1870r. – Bismarck)     Realizowany przez państwo za pośrednictwem specjalnie do tego powstałej instytucji      Aktywni  zawodowo,  podlegający  ubezpieczeniu  społecznemu  opłacają  składki  zasilające  fundusz,  z  którego  na bieżąco wypłacane są świadczenia osobom do nich uprawnionym tj. emerytom.      Środki pochodzące ze składek nie są inwestowane, gdyż są na bieżąco wypłacane w formie świadczeń. Ich  wysokość  jest  tylko  odnotowywana  na  koncie  i  w  przyszłości  uwzględnione  przy  obliczaniu  wysokości  należnych  świadczeń.  Podczas  okresu  ubezpieczenia  odnotowane  środki  (składki)  podlegają  waloryzacji,  która  ma  niwelować  skutki inflacji. Waloryzuje się także wypłacane świadczenia.      W kolejnym etapie dla obecnie pracującego pokolenia, gdy zejdzie ono z rynku pracy, środki na świadczenia  zapewniają wpłaty składek pokonywane przez ich następców na tym rynku, czyli pokolenia teraz dorastające (obecnie  dzieci i młodzież). Dane pokolenie finansuje świadczenia poprzedniego, i tak kolejno.        SYSTEM KAPITAŁOWY     Realizowany poprzez prywatne instytucje finansowe konkurujące ze sobą, działające pod ścisłym nadzorem     Ubezpieczony  (zwykle  obowiązkowo)  zawiera  umowę  z  wybraną  przez  siebie  instytucją,  przekazuje  do  niej  składkę  należną  z  tytułu  ubezpieczenia  emerytalnego,  która  jest  inwestowana,  a  skumulowane  zyski  z inwestycji 

(…)

… ich składkami
III FILARY:
1. I filar: FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Obowiązkowa umowa pokoleniowa, zarządzany przez państwo, indywidualne konto.
2. II filar: OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Obowiązkowy, kapitałowy, zarządzany przez prywatne instytucje, indywidualne konto.
3. III filar: OSZCZĘDNOŚCI I UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez instytucje prywatne, indywidualne konto…
… indywidualnych kont w I filarze
4. Powstanie OFE
5. Decyzje ubezpieczonych w wieku 31-50 lat czy chcą, aby część ich składki była przekazywana do II filaru
6. Decyzja ubezpieczonych, który OFE będzie zarządzał ich składkami
III FILARY:
1. I filar: FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Obowiązkowa umowa pokoleniowa, zarządzany przez państwo, indywidualne konto.
2. II filar: OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
Obowiązkowy…
…, a w razie
jego śmierci przejmują je osoby wyznaczone wcześniej przez niego lub uprawnione z tyt. prawa spadkowego.
WYKŁAD 3 (24.03.2011)
Formy (techniki) realizacji zabezpieczenia społecznego:
1) Ubezpieczeniowa:
a. Ubezpieczenia społeczne powszechne (pracowników i grup społecznych) - ZUS
b. Ubezpieczenia społeczne rolników – KRUS
2) Zaopatrzeniowa:
a. Prokuratorzy i sędziowie
b. Funkcjonariusze służb…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz