Ubezpieczenia - test 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - test 3 - strona 1 Ubezpieczenia - test 3 - strona 2 Ubezpieczenia - test 3 - strona 3

Fragment notatki:

8. Wskaźnik zastąpienia w systemie emerytalnym to: • Relacja emerytury do zarobków przed przejściem na emeryturę
• Relacja pierwszej emerytury do ostatniej płacy • Relacja indywidualnej emerytury do przeciętnej płacy 9. W systemie ubezpieczeń emerytalnych występują pojęcia: • Niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym ( i minimalna stopa zwrotu ) • Świadczenia gwarancyjnego • Indywidualnej emerytury terminowej 10. Wymiar składki na ubezpieczenia zdrowotne zależy od: • Wysokości dochodu • Wysokości zaliczki na podatek dochodowy • Ryzyka wnoszonego do systemu przez ubezpieczonego 11. W nowym systemie ubezpieczeń
emerytalno-rentowych: • Pracownik płaci składkę na ubezpieczenia emerytalne i wypadkowe • Pracodawca płaci składkę na ubezpieczenia rentowe i chorobowe • Pracodawca płaci składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe 12. Reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych należy do: • Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
Rzecznika Ubezpieczonych • Polskiej Izby Ubezpieczeń
13. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń
należy do: • Rzecznika ubezpieczonych • Polskiej Izby Ubezpieczeń
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 14. Który z tych instytucji może złożyć
wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu Ubezpieczeń: • KNF
15. Każdy Zakład Ubezpieczeń jest:???? • Instytucja państwową
• Instytucją zaufania publicznego • Instytucją reprezentującą interes akcjonariuszy 16. Używanie określenia „ doradca ubezpieczeniowy „ jest uzasadnione w odniesieniu do: • Brokera ubezpieczeniowego • Agenta ubezpieczeniowego, którego działalność spełnia pewne warunki • Pracownika Zakładu Ubezpieczeniowego, ale zatrudnionego na odpowiednim stanowisku 17. Wymagania dotyczące zezwolenia Zakładu Ubezpieczeń mają charakter: • Finansowy • Organizacyjny • Kadrowy 18. Które grupy ubezpieczeń należą do finansowych: • Ubezpieczenia kredytu • Ubezpieczenia gwarancji • Ubezpieczenia cargo

(…)

… • Wszystkie ubezpieczenia OC objęte przymusem ubezpieczeniowym • Wszystkie ubezpieczenia na życie 20. Pojęcie prewencji ubezpieczeniowej w schemacie ubezpieczeniowym: • Znajduje się między ryzykiem, a składką
• Znajduje się między składką, a zdarzeniem losowym • Znajduje się między zdarzeniem losowym, a stratą21. Niedoubezpieczenie występuje, gdy: • Suma ubezpieczenia przewyższa wartość ubezpieczeniową
• Wypłata…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz