Ubezpieczenia społeczne - strona 2

note /search

Rada Europy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

# RADA EUROPY - to regionalny organ międzynarodowy powstały w 1949 roku w Strasburgu, założona została przez 10 państw Europy. Jej celem jest podejmowanie wszelkich działań w celu przestrzegania, obrony i rozwijania praw państw członkowskich, popieranie demokracji parlamentarnej, popieranie plurali...

Zbieg tytuów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Zbieg tytułów Zbieg tytułów odgrywa istotną rolę dlatego, że ustawodawca uściśla z góry, jaki będzie zakres obowiązkowego ubezp. emeryt. i rentowego w odniesieniu do osób ubezpieczonych. W polskim prawie nie ma ubezpieczenia obowiązkowego z jednego tytułu (jak ostatnio stwierdził SN w jednym z orz...

Żołnierze zawodowi i cudzoziemcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I INNI FUNKCJONARIUSZE:   Dotyczy żołnierzy zawodowych i funkcj. służb paramilitarnych.    Te osoby korzystają z systemu zaopatrzenia społecznego, finansowanego z budżetu państwa. (była o tym mowa przy zaopatrzeniu emerytalnym), a więc nie opłacają składek. Jeżeli żołnierz zaw...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

ŹRÓDLA PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH   Możliwe są różne podziały, m. in. Ze względu na wydawcę tego prawa. krajowe - normy polskie, wydawane przez organ, który zgodnie z Konstytucją jest upoważniony do wydawania norm powszechnie obowiązujących - Sejm i Senat regionalne - normy wydawane przez struk...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS Art. 76. 1. Zakład uzyskuje przychody z: 1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, 2) należności z tytułu poniesion...

Świadczenia odszkodowawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Świadczenia odszkodowawcze: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; To jednorazowe odszkodowanie przeznaczone jest na pokrycie trwałego uszczer...

Świadczenia rentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

świadczenia rentowe świadczenia rentowe- przysługują one tylko w razie stwierdzenia przez lekarza orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią a wypadkiem przy pracy. Różni się to właśnie od zasiłku chorobowego, który charakteryzuje się ...

Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Świadczenie rehabilitacyjne - to świadczenie, które wydłuża okres ryzyka choroby lub stanów z nią zrównanych. Kiedyś to świadczenie w latach 70tych było pierwotnie nazywane rentą chorobową - było traktowane jak świadczenie rentowe, później dopiero uznano, że to świadczenie typu chorobowego. Świadcz...

Świadczenie zasiłkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Świadczenie zasiłkowe to: zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy; Zasiłek chorobowy - ma charakter świadczenia uprzywilejowanego, podobnie zresztą jak świadczenie rehabilitacyjne. Polega to na tym, że do nabycia prawa do tego zasiłku nie jest wymagany żaden okres wycz...