Żołnierze zawodowi i cudzoziemcy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żołnierze zawodowi i cudzoziemcy - strona 1

Fragment notatki:

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I INNI FUNKCJONARIUSZE:  
Dotyczy żołnierzy zawodowych i funkcj. służb paramilitarnych.
 
 Te osoby korzystają z systemu zaopatrzenia społecznego, finansowanego z budżetu państwa. (była o tym mowa przy zaopatrzeniu emerytalnym), a więc nie opłacają składek. Jeżeli żołnierz zawodowy albo funkcjonariusz, np. policji zostanie wydalony lub odejdzie ze służby z jakichkolwiek powodów, przed nabyciem prawa do nabycia zaopatrzenia emerytalnego, to wtedy jednostka właściwa musi odprowadzić do ZUS taką kwotę składek od uposażenia pobieranego przez te osoby -  od chwili rozpoczęcia służby do jej zakończenia . W ten sposób osoby te maja możliwość nabycia prawa do emerytury lub renty w systemie powszechnym.  
Jest to nowa regulacja - u jej podstaw legło założenie, ze za każdą osobę, która jest objęta systemem em. - rent. musi być odprowadzona składka. Czyli na gruncie nowego systemu nie mamy okresów tzw. niespłaconych, jak to było do 1998 roku.  
Jest to grupa uprzywilejowana. Warunkiem nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego jest wyłącznie wysługa lat, wiek nie gra roli. W systemie powszechnym trzeba spełnić przesłankę wieku i stażu ubezpieczeniowego - dla żołnierzy i funkcjonariuszy tylko wysługa i to 15 lat pełnienia funkcji żołnierza lub funkcjonariusza.   CUDZOZIEMCY  
Dotyczy cudzoziemców, o jakich mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o systemie.   Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych , chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.  
Problem ich ubezp. reguluje Konwencja Wiedeńska z 1963 i 1965 roku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz