Świadczenia odszkodowawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia odszkodowawcze - strona 1

Fragment notatki:

Świadczenia odszkodowawcze: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
To jednorazowe odszkodowanie przeznaczone jest na pokrycie trwałego uszczerbku tzn. uszczerbku, który pozostał w organizmie poszkodowanego po przeprowadzonym leczeniu i rehabilitacji. Nie jest ono bowiem wypłacane od razu po wypadku lecz po zakończeniu całego procesu leczniczego. Jest to nowe rozwiązanie, które pojawiło się dopiero w ustawie z 2002r. Przyjęto też zasadę, że nie należy opłacać uszczerbku na zdrowiu, który jest możliwy do usunięcia. Jest to odszkodowanie wypłacane z urzędu. Po zakończeniu leczenia poszkodowany nie musi występować z wnioskiem o to świadczenie. Wymiar świadczenia w postaci jednorazowego odszkodowania został rozłożony w czasie. Od 2002r. wynosi ono 16% przeciętnego wynagrodzenia aż do osiągnięcia 20% w roku 2007. Odszkodowanie oblicza się w ten sposób, że mnoży się wartość każdego procenta uszczerbku na zdrowiu przez procent uszczerbku na zdrowiu:
% uszczerbku na zdrowiu x przyjęta wartość jednego % uszczerbku na zdrowiu
Aktualnie wartość jednego procenta uszczerbku na zdrowiu określona jest na 538 zł . Jest to kwota obowiązująca na mocy obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W okresie od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia 31 marca 2009r. kwota ta obowiązuje. Ustawa wypadkowa przewiduje możliwość zwiększenia kwoty jednorazowego odszkodowania w razie zajścia pewnych szczególnych okoliczności. Obwieszczenie Ministra określa w sposób bezwzględny wszystkie zryczałtowane kwoty brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Obwieszczenie obowiązuje przez okres jednego roku, po upływie roku będzie wydane kolejne, również na rok. W stosunku do jednorazowego odszkodowania nie stosuje się ogólnych zasad przyjętych do określania odszkodowania w prawie cywilnym. Jest to system znacznie usprawniający pracę sądów i zapobiegający ich zablokowaniu nadmiarem spraw. Zawsze jednak istnieje możliwość dochodzenia uzupełniającego odszkodowania u pracodawcy. Ustawa nie zawiera jednak odesłania do KC i nie określa, na jakich zasadach można dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Możliwość ta jednak pozostaje otwarta. Nie jest wyłączona. W grę wchodzi wiec odp. Na zasadzie winy ( 415 KC) albo na zasadzie ryzyka (435 KC ) w zależności od tego, z jakim pracodawcą mamy do czynienia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz