Emerytury - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emerytury - omówienie - strona 1 Emerytury - omówienie - strona 2 Emerytury - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Emerytury
Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2013 r.:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna
831,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
637,92 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa
997,38 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
765,50 zł
Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2013 r.: dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie
203,50 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
305,25 zł
dodatek dla sieroty zupełnej
382,50 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
203,50 zł
dodatek kompensacyjny
30,53 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy
od 10,20 zł do 203,50 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy
od 10,20 zł do 203,50 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych  
698,17 zł
Kwota bazowa
Od 1 marca 2013 r. 3080,84 zł
Renta socjalna
 Od 1 marca 2013 r. 698,17 zł
Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:
od 1 września do 30 listopada 2012 r. 2 447,80 zł,
od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 2 457,20 zł,
od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. 2 583,30 zł,
od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. 2 618,10 zł,
Świadczenie przedemerytalne
Kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2013 r. 975,78 zł
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2013 r.:

(…)

… osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej). Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz