Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym - strona 1 Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym - strona 2

Fragment notatki:

Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym Są one określone ściśle i taksatywnie w art.6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowe. Jest to wyliczenie zamknięte - tylko te świadczenia są świadczeniami z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: 1) „zasiłek chorobowy” - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 2) „świadczenie rehabilitacyjne” - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; 3) „zasiłek wyrównawczy” - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 4) „jednorazowe odszkodowanie” - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; 5) „jednorazowe odszkodowanie” - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 7) „renta szkoleniowa” - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; 8) „renta rodzinna” - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 9) „dodatek do renty rodzinnej” - dla sieroty zupełnej; 10) dodatek pielęgnacyjny; 11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Powstało pytanie o charakter prawny tych świadczeń. Prof. Jończyk w swoim podręczniku określił te świadczenia jako świadczenia autonomiczne, uznając, że są one niezależne od wszystkich innych świadczeń zabezpieczenia społecznego. Prof. B. - M. nie zgadza się z tym stwierdzeniem, zauważając, że świadczenia wypadkowe są ściśle związane ze świadczeniami z innych działów zabezpieczenia społecznego i do nich podobne. Są one jednak oczywiście od tych pozostałych świadczeń odrębne, a ta odrębność wynika z celu zabezpieczenia wypadkowego. Ta odrębność najogólniej polega na uprzywilejowaniu tych świadczeń wypadkowych. Chodzi np. o możliwość kumulowania dochodu dodatkowego z pobieranym świadczeniem wypadkowym. Można kumulować rentę wypadkową z emeryturą wg odpowiedniego klucza:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz