Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony.
Nadzór ubezpieczeniowy - działalność polegająca na sprawowaniu pieczy przez organ państwowy nad przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym celem zapewnienia przestrzegania przez nich powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych. W sytuacji ich naruszenia organ nadzoru stosuje środki nadzorcze przyznane mu w regulacjach kompetencyjnych. Nadzór ubezpieczeniowy Historia: Do końca III 2002r. - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) ; Od IX 2006r. - zintegrowany nadzór finansowy - Komisja Nadzoru Finansowego . Głównym celem KNF jest: Sprawowanie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń, finansowym i emerytalnym; Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu sektora finansów; Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku finansowego i jego konkurencji; Prowadzenie działań w zakresie edukacji finansowej; Udział w przygotowaniu aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; Stworzenie możliwości do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami rynku. Obszar ingerencji Zachowania rynkowe; Bezpieczeństwo wewnętrzne. Przedmiot ingerencji Gospodarka kapitałem; Gospodarka ryzykiem. Głębokość ingerencji Publikacyjny; Materialny; Formalny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz