Zasadu ubezpieczenia społecznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasadu ubezpieczenia społecznego - strona 1 Zasadu ubezpieczenia społecznego - strona 2 Zasadu ubezpieczenia społecznego - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zasady prawa to podstawowe normy, które określają założenia danego systemu, które mogą być sformulowane w przepisie prawa (zasada-norma) lub moga być wyprowadzone z calego systemu przepisów prawa danej dziedzin.
W obrębie prawa ubezp. społecznych można wyodrębnić następujące zasady:
zasada przymusu ubezpieczenia społecznego
zasada automatyzmu prawnego
zasada powszechności
zasada solidarności społecznej
zasada równego traktowania ubezpieczonych bez względu na płeć, stan cywilny lub stan rodzinny
zasada terytorializmu
zasada gwarancji państwa
ZASADA PRZYMUSU
To kluczowa zasada, wprowadzona od samego początku, zdeterminowana normatywnie.
Od samego powstania przyjęto, że prawidłowe funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych jako instytucji, która zabezpiecza określone potrzeby ludności pracującej, wymaga objęcia szerokiego kręgu osób pracujących. Oparcie ubezp. społecznego na przymusie pozwala na wprowadzenie jednolitej organizacji tych urzadzeń i gwarantuje zgromadzenie wystarczających środków pieniężnych, ktoe przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb objętych ubezpieczeniem.
Przymus, jako cecha ubezp. społecznego, przesądza o włączeniu do ubezp.społecznego jednostek, wg kryteriów obiektywnych, związanych z przynależnością tych jednostek do określonych grup społecznych, niezależnie od indywidualnych cech tych osób. W ten sposób unika się tzw. autoselekcji ze strony członków tej grupy - która polega na tym, że gdyby przymusu nie było, to do ubezpieczenia zgłaszałyby się tylko osoby starsze i chore, a unikałyby ubezpieczenia osoby młode i zdrowe.
Przymus ubezpieczenia polega także na tym, że objęcie nim następuje niezależnie od woli tych osób. Wyklucza się możliwość porozumiewania się pracowników i pracodawców co do wyłączenia danego pracownika z ubezp. społecznego. Takie porozumienie byloby możliwe przy braku przymusu.
Ubezpieczony nie może żądać wyłączenia go z ubezpieczenia, powołując się np. na wysokie zarobki, które pozwolą mu na zabezpieczenie własnych potrzeb. Są sytuacje, w których posiadanie wysokiego wynagrodzenia może być podstawą do wyłaczenia z ubezpieczenia - można być zwolnionym przy 3 pułapie wynagrodzenia - ale aktualnie w Polsce wysokie zarobki nie są podstawą do wyłączenia z ubezpieczenia.
Fakt opłacania sklądek na ubezp. spoleczne przez osobę, ktora nie jest objęta z mocy ustawy przymusem ubezpieczeniowym, nie daje jej prawa do świadczeń z ubezpieczenia spolecznego (nastąpiloby oddalenie wniosku o wyplatę świadczenia). Powinna mieć prawo żądania zwrotu nienależnego świadczenia. Pani prof: nie spotkała się z podobnym stanem faktycznym, ale uważa że chodzi tu o bezpodstawne wzbogacenie.


(…)

… zachodnich, ponieważ wyłączyły zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a inne państwa chciały tej regulacji. Renta rodzinna - ta kwestia wyłącza zróżnicowanie mężczyzn i kobiet, dlatego również nie zostało to przyjęte na zachodzie.
ZASADA TERYTORIALIZMU
System krajowy jest adresowany wyłacznie do obywateli naszego państwa i jest stosowany w oparciu o terytorium naszego państwa. Z drugiej strony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz