Techniki zabezpieczenia a ubezpieczenie gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki zabezpieczenia a ubezpieczenie gospodarcze - strona 1 Techniki zabezpieczenia a ubezpieczenie gospodarcze - strona 2 Techniki zabezpieczenia a ubezpieczenie gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE
Podobieństwa i różnice w obydwu rodzajach ubezpieczeń.
Ubezp. gospodarcze wykształciły się w toku rozwoju na ubezp. typu majątkowego i osobowego.
Z ubezpieczeniem społecznym porównywać będziemy ubezpieczenie gospodarcze osobowe Podobieństwa: w obydwu ubezpieczeniach jest ten sam przedmiot ochrony - zdrowie, życie, zdolność zarobkowania, oraz ten sam rodzaj ochrony. Ubezpieczenie gospodarcze występowało już w bardzo odległych czasach. Pierwowzorem przyjętych następnie rozwiązań, była ochrona majątku kupca oraz jego osoby (przedmiotem ochrony był zarówno towar jak i życie kupca). Pierwsze ubezpieczenia gospodarcze istniały w formie zwyczajowej. Następnie rozwinęły się w formę ustawową, któa stała się częścią prawa cywilnego. Początki ubezpieczeń społecznych sięgają pierwszych ustaw Bismarcka ( koniec XIX wieku).
Pierwsza ustawa wydana została w roku 1883 - o ubezpieczeniu chorobowym, potem w 1884 - o ubezpieczeniu wypadkowym, a w 1889 - o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa i śmierci ( to było ubezpieczenie rentowe i emerytalne).
Ten okres pierwszych ustaw Bismarcka to pierwszy okres ustaw społecznych. Był wtedy liberalizm gospodarczy i społeczny, stosunki społeczne oparte były na prawie cywilnym, istaniała wolność kształtowania więzi prawnych .Ustawy Bismarcka opierały się na rozwiązaniach cywilnych - wprowadzały skłądkę na fundusz ubezpieczenia oraz podział na działy ubezpieczenia, odpowiednio ze względu na ryzyka:
wypadkowe
na wypadek starości
inwalidztwa
śmierci żywiciela rodziny
Równocześnie Bismarck wprowadził nowość - przymus ubezpieczenia spolecznego. To spowodowało, że pierwsze ustawy Bismarcka były bardzo niechętnie przyjmowane - naruszały bowiem wolność jednostek. Przymus ubezpieczania adresowany do grup zarobkujących jest tym, co ogranicza wolnośc obywateli. Możliwość ubezpieczenia spolecznego w kształcie Bismarcka uzależniona była od możliwości gromadzenia środków pieniężnych. Możliwość taką dało pojawienie się banków i ich sieci. Ubezpieczenie społeczne nie istniało w takim kształcie wcześniej, przed Bismarckiem. Dopiero koniec XIX stworzył okoliczności sprzyjające pojawieniu się takich ubezpieczeń spolecznych. Istotną rolę odegrało pojawienie się klasy robotniczej, utrzymującej się z pracy własnych rąk. Oni wymagali nowych rozwiązań prawnych.
Prawo ubezpieczeń spolecznych pojawiło sie jako prawo pisane w końcu XIX wieku. Wcześniej nie istniało w formie prawa wyodrębnionego. RÓŻNICE I. Różnice w konstrukcji pranej tych dwóch ubezpieczeń opierają się, po pierwsze, na ich

(…)

… swoją pracę. Gdyby ta osoba z urzędnika stała się górnikiem to nie stanowi to podstawy do odstąpienia od ubezp. spolecznego.
Kolejny element różniący oba ubezpieczenia to składka i sposób jej kształtowania.
Ubezp. gopodarcze osobowe - skłądka ma charakter indywidualny i jest ściśle powiązana z cechami osoby fizycznej, która zawarła umowę, np. ubezpieczenia na życie. Generalna zasada przy ubezp…
… warunkach umów.
Tymi okolicznościami wyłączającymi zwykle są wyłączna wina ubezpieczonego poszkodowanego, wyłączna wina osoby trzeciej, za którą ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności, oraz vis maior (siła wyższa). Okoliczności wyłączające odpowiedzialnośc nazywane sa okolicznościami egzoneracyjnymi. Sila wyższa zwalnia zatem od zapłaty sumy ubezpieczenia.
2. Ubezp. spoleczne - siła wyższa…
… , to forma obowiązkowej i powszechnej ochrony ludności pracującej przed skutkami zdarzeń typu biologicznego, które powodują przejściową lub trwałą utratę możliwości dalszego zarobkowania, gwarantowana przez państwo.
Ubezpieczenie gospodarcze osobowe stanowi formę dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia regulowanego przepisami prawa cywilnego w zamian za dodatkową składkę bez gwarancji wypłacalności…
… zachowań ubezpieczonego np. nadużywanie alkoholu
czy działanie sprzeczne ze zwolnieniem od pracy. Takie zachowanie ogranicza ochronę, ale nie pozbawia jej całkowicie. W pierwszym przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana byla udziałem w bójce lub pobiciu - osoba nie dostanie świadczenia w związku z zawinionym zachowaniem. Gdyby dalsze konsekwencje udziału w bójce lub pobiciu ( już po utracie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz